HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Cubiss publiceert onderzoek naar publiekswerkplekken in Limburgse bibliotheken
13-03-2018
Cubiss heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de stand van zaken rondom publiekswerkplekken binnen de Limburgse bibliotheken. Elf bibliotheekorganisaties, met samen eenendertig vestigingen, namen deel aan het onderzoek. De algemene conclusie is dat er behoorlijk veel faciliteiten aanwezig zijn, dat ze vaak van goede kwaliteit zijn, maar dat de inrichting van de studie-/werkplekken beter kan en de plekken lang niet altijd bezet zijn.
 
In het rapport, getiteld Publiekswerkplekken in de Limburgse bibliotheken (pdf), wordt onder andere geconstateerd dat in (bijna) alle deelnemende vestigingen een printer/kopieerapparaat aanwezig is, er computers beschikbaar zijn om te werken/studeren, men gebruik kan maken van een ontmoetingsruimte, en er een drinkgelegenheid en goedwerkende wifi zijn. Verder zijn de temperatuur en de verlichting goed en is er weinig
geluidsoverlast of (andere) ongeregeldheden. 93% van de vestigingen heeft een werkplek, speciaal ingericht voor specifieke hulpverlening, waarbij meest genoemd worden Taalhuis, Klik&Tik, Digisterker en belastingspreekuur.

Ruimte voor verbetering is er echter ook nog op verschillende punten. Zo zijn de tafels en stoelen vrijwel nooit in hoogte verstelbaar en is er ook niet vaak verlichting per studie/werkplek. Het aantal beschikbare studie-/werkplekken is redelijk beperkt, in ruim 60 procent van de vestigingen niet meer dan tien. Deze zijn overdag doorgaans voor niet meer dan de helft bezet en ’s avonds meestal maar voor maximaal een kwart, aldus het rapport.

Faciliteiten die relatief weinig in de Limburgse bibliotheken te vinden zijn, zijn onder andere een eetgelegenheid en een ruimte waar je ongestoord kan bellen. Opvallend is dat in bijna de helft van de gevallen (resp 48% en 52%) ruimtes waar je ongestoord kan lezen en ruimtes waar je ongestoord kan studeren ontbreken.
In 7% van de vestigingen is een fablab/digilab aanwezig, terwijl voor nog eens 36% geldt dat er nog geen fablab is maar men wel bezig is met de realisering ervan. In 55% van de vestigingen is geen fablab te vinden en is men er ook niet mee bezig.
In vijf vestigingen (dwz 16%) zijn gamefaciliteiten te vinden.

In het kader van het onderzoek is ook gevraagd naar verbeterwensen voor de (nabije) toekomst. Op heel korte termijn zijn er onder andere wensen op het gebied van beveiligd printen, deskundigheidsbevordering medewerkers op digitaal gebied en de inrichting van de vestigingen (ruimte om samen te werken, studiewerkplek in afgesloten ruimte, inrichting voor cursussen, isolatie muziekstudiecellen, afschermen werkplekken i.v.m. privacy en gamemogelijkheden). Ook op langere termijn hebben veel bibliotheken wensen op het gebied van de inrichting, maar is er ook in ruime mate belangstelling voor het zelf (of met andere bibliotheken) opzetten van een fablab cq medialab, aldus het rapport.

Het rapport sluit af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen per bibliotheek, waarbij elk van de elf Limburgse bibliotheken ook kort aangeeft wat men er nog graag geraliseerd zou zien.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd in de zomer van 2017, zijn medewerkers van Cubiss naar de bibliotheken toegegaan om tijdens een face-to-face interview medewerkers van de bibliotheek te bevragen over de beschikbare faciliteiten en de kwaliteit hiervan. Verder ging het onderzoek ook over de veranderingen die men graag gerealiseerd zou willen zien, nu en de komende drie jaar. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Limburgse werkplan, dat gebaseerd is op de ‘Gezamenlijke Innovatieagenda’. Het rapport sluit af met de notitie Bouwen aan 'de werkplaats van de toekomst' in de bibliotheek, waarin een aantal mogelijkheden benoemd worden die bruikbaar zijn in een strategische aanpak voor de fysieke bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie