HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bijna helft bibliotheeksystemen aangesloten op Datawarehouse
23-03-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat inmiddels 81 bibliotheken zijn aangesloten op het Datawarehouse, het gemeenschappelijke dataplatform van de openbare bibliotheken. Het gaat daarbij om 21 systemen. De aansluiting van de provinciale systemen van Groningen en Zeeland en van het systeem van Bibliotheek Amstelland is bijna rond. Naar verwachting zijn voor het eind van dit jaar alle bibliotheken aangesloten op het Datawarehouse.
Het Datawarehouse is een databank die gegevens uit de hele openbare bibliotheekbranche aggregeert en combineert, waardoor inzicht kan worden verkregen in ontwikkelingen en trends. 'Door aan te sluiten op het Datawarehouse wordt de Wsob-gegevenslevering een stuk makkelijker. Veel gegevens hoeven niet meer te worden opgezocht en handmatig te worden ingevuld, zoals ledenaantallen en leengegevens. Ook kunnen gegevens makkelijker met elkaar worden vergeleken en is de kwaliteit van de gegevens beter, doordat de cijfers steeds op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Het gezamenlijke gebruik van het Datawarehouse draagt eraan bij dat benchmarking en het inzichtelijk maken van trends in het bibliotheeklandschap makkelijker worden,' aldus de KB.
 
De KB meldt dat de aansluiting van de provinciale systemen van Groningen en Zeeland en van de Bibliotheek Amstelland bijna rond is en dat daarnaast een aantal Brabantse bibliotheken is begonnen met de voorbereidingen, terwijl ook de bibliotheken in het Overijsselse netwerk binnenkort van start gaan. De Sambis-bibliotheken in Gelderland hebben akkoord gegeven. 
Bertil Voogd, binnen de KB betrokken bij het Datawarehouse, meldt desgevraagd dat er op dit moment 21 bibliotheeksystemen gegevens leveren aan het Datawarehouse. Het betreft dan de gegevens van 81 bibliotheken. Er staan nog 23 systemen op de lijst om aan te sluiten. Deze resterende systemen leveren gegevens van nog eens 69 bibliotheken. 'Het is de verwachting dat nog dit jaar alle resterende bibliotheken worden aangesloten op het Datawarehouse,' aldus Voogd.

De KB stelt dat de belangrijkste belemmering voor de aansluiting van bibliotheken de privacyproblematiek was. 'De KB heeft in 2017 in overleg met de ILS-leveranciers wijzigingen aangebracht in de dataset met gegevens die de bibliotheken leveren; om voorbereid te zijn op de AVG hebben we alle persoonsgegevens waarvoor geen grondslag is uit de dataset verwijderd,' aldus de KB.
 
Het Datawarehouse werd op 25 april 2017 in gebruik genomen. Eind 2015 werd besloten tot de bouw van een nieuw datawarehouse vanwege 'aanhoudende operationele problemen' met het destijds in gebruik zijnde datawarehouse. Op 29 april 2016 werd de procedure gestart voor de aanbesteding van het nieuwe datawarehouse, waarna de KB op 18 oktober 2016 bekendmaakte dat de opdracht gegund was aan IT-dienstverlener Sogeti.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie