HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB werkt aan voorstel governance en financiering collectief landelijk bibliotheeksysteem
26-03-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt in een voortgangsbericht over het landelijke bibliotheeksysteem dat er wordt gewerkt aan een voorstel rondom de governance en dat er contact is met het ministerie van OCW met betrekking tot de financiering van de migratiekosten. Verder geeft de KB aan een marktconsultatie, een zogeheten Request for Information, te willen opstellen op basis van input van een aantal deelnemende bibliotheken 
De KB startte eind juli 2017, in vervolg op een haalbaarheidsonderzoek door M&I/Partners, een draagvlakpeiling om inzicht te krijgen in de belangstelling onder bibliotheken voor deelname aan een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Begin november 2017 maakte de KB de resultaten van deze draagvlakpeiling bekend en concludeerde op grond daarvan dat er sprake is van een 'breed draagvlak'. 
 
Na de draagvlakpeiling is de KB aan de slag gegeaan met een aantal kwesties. zoals de governance, de financiering en de voorbereiding van een
Request for Information (RFI). Daarnaast wordt een second opinion wat betreft de berekende kosten voor migratie voorbereid en wordt gewerkt aan een risicoanalyse.
 
In een onlangs verstuurd voortgangsbericht geeft de KB aan te werken aan  een voorstel rondom de governance, voor verschillende bibliotheken een belangrijk punt van aandacht bij het realiseren van een collectief landelijk systeem. De KB heeft een advocatenkantoor gevraagd advies uit te brengen en wacht op het definitieve rapport.
De KB geeft verder aan contact te hebben gelegd met het ministerie van OCW aangaande haar wensen voor financiering van de migratiekosten. KB en OCW zijn hierover nog in gesprek. De KB verwijst in dit verband nog naar het feit dat de VNG in haar reactie op de midterm review vraagt om de inzet van stimuleringsmiddelen voor onder andere 'het aanjagen van een collectief bibliotheeksysteem'.

De KB heeft verder besloten een marktconsultatie, een zogeheten Request for Information (RFI), te initiëren. 'Om een goed programma van eisen (PvE) te kunnen opstellen, dat recht doet aan een digitale infrastructuur met zowel een CLB als een LDI-OB, is het goed om te weten hoe de markt hierop denkt te kunnen aansluiten,' aldus de KB. De marktconsultatie wordt opgesteld met input van een aantal deelnemende bibliotheken en met externe ondersteuning. Dit proces wordt de komende maand ingericht.

Een extern adviesbureau is bezig met het opstellen van een second
opinion
ten aanzien van de door M&I geschatte project- en migratiekosten. 'Dit vanwege de vele zorgen over de financiële haalbaarheid van een CLB-project in een landschap met zoveel betrokken partijen en verschillen in lokale inrichting en koppelingen,' aldus de KB. Het rapport wordt eind maart verwacht. Ook wordt een risicoanalyse opgesteld. Een eerste opzet wordt binnenkort aan de directie van de KB voorgelegd.

In het laatste nummer van Bibliotheekblad (nr 2/3, 2018) is overigens een verslag verschenen van een rondetafelgesprek met aanbieders en bibliotheekmanagers over een collectief landelijk bibliotheeksysteem, dat werd gehouden naar aanleiding van een verzoek van de Vereniging van Bibliotheekleveranciers. (Een verkorte versie hiervan verscheen op 1 maart op Bibliotheekblad.nl onder de titel 'Rondetafelgesprek één centraal bibliotheeksysteem: zorgen over monopolist; innovatie collectief?'.)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie