HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Motie vraagt om belangrijke rol bibliotheken bij Leven Lang Leren in Caribisch Nederland
30-03-2018
D66-Kamerlid Antje Diertens vraagt de regering in een op 28 maart ingediende motie om de bibliotheken een belangrijke rol te geven bij het uitvoeren van beleid op het gebied van Leven Lang Leren op de zogeheten BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Minister Van Engelshoven van OCW gaf in een eerste reactie aan positief te staan tegenover de motie.
Antje Diertens stelde in haar inleiding bij de motie dat er op de BES-eilanden (ook wel 'Caribisch Nederland' genoemd) een duidelijke noodzaak is voor het verder ontwikkelen van bibliotheken tot gemeenschapscentra voor levenlanglerenactiviteiten. In haar motie (pdf) verwijst ze naar de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), waarin gesteld wordt dat de bibliotheek dient bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek en verzoekt ze de regering bij het verder vormgeven van het levenlanglerenbeleid in Caribisch Nederland te bezien op welke wijze bibliotheken een prominente rol kunnen vervullen. 
Minister Van Engelshoven gaf in haar reactie tijdens het Kamerdebat van 28 maart aan positief tegenover Diertens' motie te staan en graag te willen bekijken of de bibliotheken op de BES-eilanden een belangrijker rol kunnen spelen op het gebied van Leven Lang Leren. De minister laat het oordeel over de motie aan de Kamer, waarmee de kans groot is dat de motie zal worden aangenomen, aangezien er brede steun voor is.

Diertens zegt tegenover Bonaire Nieuws naar aanleiding van haar motie dat zij voor de bibliotheken op de BES-eilanden bijvoorbeeld een rol ziet bij het, in samenwerking met andere sociale partners, initiëren van initiatieven en activiteiten, zoals curcussen, die de bewustwording stimuleren aangaande het belang van een gezonde leefstijl. De huidige bibliotheken op de eilanden hebben een nog traditionele functie en voldoen niet aan de normen die in Europees Nederland gelden, vindt Diertens. 'Kennis van taal heeft een positief effect op welzijn, gezondheid, zelfredzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt. Veel volwassenen op de BES-eilanden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Daarom is het belangrijk mensen laagdrempelig te verleiden om te leren. Ook kunnen mensen in de omgeving van de bibliotheek geprikkeld worden vervolgstappen te zetten in het kader van permanente educatie. Door de eilandenproblematiek is het soms moeilijk om een (bij)scholing te volgen op de universiteit op Curaçao of in Nederland. Een goede ICT-infrastructuur in de bibliotheek stelt mensen in staat om bijvoorbeeld op afstand cursussen of colleges die elders worden gegeven te volgen,' aldus Diertens.

Met de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 werden de BES-eilanden bijzondere gemeenten van Nederland, wat betekende dat de toen bestaande Antilliaanse wetgeving stapsgewijs is vervangen door de Nederlandse. De taken van de voormalige Antilliaanse regering zijn overgenomen door de Nederlandse Rijksoverheid, die ook enkele lokale taken overnam.
Caribisch Nederland kent drie openbare bibliotheken, de Queen Wilhelmina Library op Saba, de Public Library St. Eustatius in Oranjestad, Sint Eustatius, en de Biblioteka Publiko Boneiru in Kralendijk, Bonaire.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie