HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams onderzoek naar striperfgoed van start
17-04-2018
Begin april is in opdracht van de Vlaamse organisatie Strip Turnhout een onderzoek naar het striperfgoed(beleid) gestart. Doel is de huidige versnipperde situatie op het gebied van striperfgoed in kaart te brengen en op basis daarvan te komen tot beleidsaanbevelingen en een grotere samenhang van en samenwerking binnen de sector van het striperfgoed. 
Aanleiding voor het onderzoek is een speciaal nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed uit 2014 waaruit bleek dat er in Vlaanderen zo goed als geen beleid bestond op het gebied van striperfgoed. Duidelijk werd dat heel veel waardevol striperfgoed onder de radar blijft omdat verzamelaars niet graag inzage geven in hun collectie. Ook bij instellingen ontbreekt het aan samenhang en is het onduidelijk waar wat bewaard wordt. Het wettelijk depot van strips bij de Koninklijke Bibliotheek is van recente datum en verre van volledig. De ‘netwerkbibliotheek strips’ (Openbare Bibliotheek Turnhout) houdt wel strips bij die door andere bibliotheken worden afgestoten, maar stuit (zoals andere netwerkbibliotheken) op de limieten van dit systeem, zo meldt Faro. (In 2013 opende in de Bibliotheek Turnhout het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip). Er is onduidelijkheid over wie er de rol van 'erfgoedbibliotheek', 'bewaarbibliotheek' en 'depot' op zich neemt. Het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip moest oorspronkelijk ook een striparchief worden, maar die functie werd niet vastgelegd en uitgewerkt bij de oprichting in 2013. 

Concluderend: ‘Striparchieven zijn in Vlaanderen dus bijna onbestaande en een beleid rond striperfgoed is er haast niet. Ook inzake stripdocumentatie is de situatie problematisch. Universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken, de erfgoedbibliotheek, het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip: allemaal bezitten ze een klein stukje van de puzzel. Dat maakt dat het voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken niet gemakkelijk is om onderzoek te doen over strips, of om op een centrale plek naslagwerken over strips te raadplegen. Laat staan dat het voor tentoonstellingsmakers én uitgevers makkelijk is om hun projecten te realiseren,’ aldus Stripgids.

Reden waarom er middelen zijn vrijgemaakt, een stuurgroep is opgericht (met vertegenwoordigers van Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts, FARO en Strip Turnhout) en in de persoon van Evelien Verschueren een onderzoeker is aangesteld die het striperfgoed in kaart gaat brengen en vergeten stukken opsporen. ‘Dit vooronderzoek kan leiden tot het afbakenen van prioriteiten en het maken van duidelijke afspraken rond wie welke taken voor dit erfgoed opneemt. Het project moet resulteren in een grotere samenhang van en samenwerking binnen de sector van het striperfgoed. Zo kan ook duidelijk worden wie welke taken voor het Vlaamse striperfgoed blijvend zal opnemen, alsook welke kansen en uitdagingen deze cultureel-erfgoedzorg met zich meebrengt,’ aldus Verschueren.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie