HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincie Flevoland lanceert innovatiefonds voor versterking maatschappelijke relevantie bibliotheken
23-04-2018
De provincie Flevoland lanceert een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken door middel van innovatieve projecten. De subsidie is zowel bedoeld voor de twee bibliotheken in de provincie (Almere en FlevoMeer Bibliotheek) als voor organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien voor samenwerking met de bibliotheek. 
De provincie Flevoland stelt in een persbericht dat een deel van het fonds bestemd is voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren, terwijl het andere deel bedoeld is voor projecten van maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek die bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek. 
 
De provincie stelt per project 20.000 euro beschikbaar en is daarbij op zoek naar projecten van andere partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek, op lokaal of regionaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie worden benut. Belangrijke voorwaarde is dat het een project moet zijn waar zowel de betreffende organisatie als de bibliotheek de vruchten van plukt.

De provincie stelt bij wijze van toelichting: ‘Het bevorderen van innovaties bij bibliotheken is een wettelijke taak van de provincie. Ook de gemeenten nemen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun bibliotheken. Met deze samenwerking willen beide partijen dat de bibliotheken in Flevoland modern en maatschappelijk relevant blijven.’

Vorig jaar kwamen Gedeputeerde Staten van Flevoland met het voorstel de provinciale ondersteuningsinstelling, het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB), op te heffen, waarbij de nieuwe bibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek de distributiefunctie en de netwerktaken van het SFB zouden overnemen, een voorstel dat door de Provinciale Staten op 24 mei 2017 werd overgenomen. Bij die gelegenheid kondigde GS al aan een innovatiefonds in het leven te willen roepen. Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken heeft per 1 januari 2018 zijn activiteiten gestaakt. Voor het beleidsgebied ‘Bibliotheken’ is in de Nota Cultuurbeleid 2017 - 2020 (pdf) jaarlijks 887.826 euro gereserveerd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie