HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fonds voor Cultuurparticipatie opent subsidieregeling voor ontwikkeling 'huis van de stad'
24-04-2018
Op 30 april opent de zogeheten subsidieregeling MeeMaakPodia. Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met deze nieuwe regeling instellingen met een podiumfunctie stimuleren die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving. Er is hiervoor in het totaal een miljoen euro beschikbaar. Tot en met 2 november 2018 kunnen podia, zoals theaters, musea en bibliotheken, hun plan indienen waarin ze laten zien dat ze zich verder ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. 
De subsidieregeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving, een fysieke locatie in een stad of gemeente waar door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt. Te denken valt hierbij aan een theater, museum of bibliotheek. Het Fonds meldt bij wijze van toelichting over de ‘omgeving’ van een MeeMaakPodium: ‘Denk hierbij aan (wijk)bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook de eigen medewerkers. Hen bied je ruimte voor invloed, co-creatie en uiteindelijk (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie.’ 

Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, zegt over de nieuwe subsidieregeling (pdf): ‘We zien dat podia zich openstellen voor hun omgeving en met makers, bewoners, verenigingen nieuwe verbindingen aangaan en zo ruimte geven aan nieuwe verhalen. Met onze subsidie willen we hieraan een extra impuls geven. Podia worden plekken waar een diversiteit van mensen samenwerkt om met elkaar de huiskamer van de stad gestalte te geven.’
 
Voor de subsidieregeling is in het totaal een miljoen euro beschikbaar. Per project kan minimaal 50.000 euro en maximaal 100.000 euro aangevraagd worden. Als een instelling subsidie ontvangt moet die zelf minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers. Naast de subsidie wordt de betreffende organisatie op strategisch niveau begeleid door een coach die meedenkt. Alle opgedane kennis wordt gedeeld met andere MeeMaakPodia.
Een aanvraag kan worden ingediend van 30 april tot en met 2 november 2018. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Overigens vindt er op 26 april in het Corrosia Theater in Almere een symposium plaats waar de subsidieregeling MeeMaakPodia centraal zal staan.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert meedoen aan cultuur en wil hiermee bijdragen aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. De programma's van het fonds richten zich op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Bijvoorbeeld met subsidies voor culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Het Fonds voor Cultuurparticipatie werd in 2009 opgericht en is toen min of meer in de plaats gekomen van het amateurkunst-gedeelte van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten.
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie