HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Gelderland Zuid werkt samen binnen Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid
25-04-2018
Bibliotheek Gelderland Zuid start samen met de gemeente Nijmegen en een aantal Nijmeegse organisaties een gezamenlijk project om de leesvaardigheid en digitale geletterdheid van jongeren te verbeteren. Het samenwerkingsverband, dat optrekt onder de naam Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid, trapt af met een onderzoek om de stand van zaken te inventariseren. 
De organisaties die zich binnen de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid (NB(D)G) verenigd hebben zijn behalve de Bibliotheek Gelderland Zuid en de gemeente Nijmegen verder nog HAN Instituut voor Leraar en School, iXperium/Centre for Expertise Leren met ict, ROC Nijmegen en tien scholen voor het voortgezet onderwijs. 
 
De betrokken organisaties noemen landelijke cijfers over (digitale) geletterdheid bij jongeren zorgwekkend: 67 Procent van de vmbo’ers heeft leesvrees, 17,9 procent van de 15-jarige leerlingen is laaggeletterd en digitale vaardigheden komen in het onderwijs nog weinig doelgericht en structureel aan de orde.
Reden voor de samenwerkingspartners om te investeren in de bevordering van (digitale) geletterdheid om achterstanden in de school- of werkcarrière te voorkomen. ‘In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijkt dat jongeren gerichte ondersteuning nodig hebben om de digitale wereld te begrijpen en ermee te kunnen werken. Ook goed en kritisch kunnen lezen is daarin heel belangrijk,’ aldus de NB(D)G.

Bert Hogemans, directeur van Bibliotheek Gelderland Zuid: ‘In deze unieke Nijmeegse Beweging hebben we nu meteen de juiste partijen bij elkaar, met de slagkracht om jongeren gericht verder te helpen.’

De Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid trapt af met een onderzoek naar de stand van zaken. iXperium gaat de huidige aanpak en ambities van het onderwijs in Nijmegen op het gebied van onder meer laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale geletterdheid inventariseren. Marijke Kral, lector Leren met ict: ‘Tegelijkertijd onderzoeken we welke partijen een bijdrage kunnen leveren bij de ontwikkeling van jongeren op dit gebied. Zo krijgen we inzicht in wat scholen nodig hebben en welke partijen daarbij zouden kunnen helpen.’ Het onderzoek loopt tot en met juli 2018. De uitkomsten van dit onderzoek helpen de NB(D)G om met alle betrokken partijen (digitale) geletterdheid onder jongeren te vergroten, zo stelt iXperium in een persbericht.

Op 8 maart werd overigens ook het Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid 2018-2022 ondertekend door dertig organisaties uit de regio Nijmegen, die daarmee hun samenwerking vernieuwden en zich committeerden aan het voornemen laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Dit convenant is een voortzetting van het eerste convenant, maar ook een uitbreiding. Bondgenoten ondersteunen elkaar in het begrijpelijk maken en houden van de eigen communicatie en bevorderen het vinden, herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Naast de reguliere bondgenoten zijn er ook plusbondgenoten: zij geven zichzelf, bovenop het getekende convenant, een extra opdracht. Dit kan zijn het ondernemen van pr-activiteiten, het organiseren van trainingen voor eigen werknemers om laaggeletterdheid te herkennen of het aanbieden van opleidingen voor werknemers die zelf moeite hebben met lezen en schrijven. Het Bondgenootschap bestaat uit onder andere zeven gemeenten in de regio, GGD, ROC, Bibliotheek Gelderland Zuid en Bibliotheek Wijchen, HAN, Werkbedrijf, Rabobank, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, scholen en ziekenhuizen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie