HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
21st century skills-aanvraag DOK Delft gehonoreerd
14-05-2018
In het project M = T + R wordt onderzocht hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen.
De afdeling Educatie van DOK Delft heeft samen met Hanzehogeschool Groningen een 21st century skills-aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een coachingsprogramma voor leerkrachten voor het project Muziek = Taal + Rekenen, zo wordt bericht.

De commissie van Regieorgaan SIA heeft deze aanvraag gehonoreerd en beoordeeld als positief en relevant: ‘De kennis uit de onderzoeksgroep kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen wordt ingezet om via muziek aan taal en rekenen te werken. Deze vernieuwing is ontwikkeld door kunstenaar Wolf Brinkman en goed te implementeren in het basisonderwijs. Het voorstel levert een interessante samenwerking op en de inzichten zijn waarschijnlijk direct toepasbaar. De commissie adviseert de aanpak van videofeedback en bijbehorende analysemethode beter uit te werken tijdens de uitvoering van het project.’

DOK Delft: ‘Voor het ontwikkelen van het coachingsprogramma breiden we onze samenwerking uit met Freinetschool Delft, Evert B. Boele, Lector Kunsteducatie van Hanzehogeschool Groningen (en bijzonder hoogleraar Cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ellen de Vugt, docent en onderzoeker bij de opleiding Pabo van Hogeschool Rotterdam. De kennis en ervaring van de Talentenkrachtaanpak staan model voor dit te ontwikkelen coachingsprogramma, die video-interaction coaching als methode gebruikt voor Wetenschap & Technieklessen.’
In het project M = T + R onderzoekt DOK Delft in samenwerking met de kunstenaar Wolf Brinkman en drie Delftse basisscholen hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen. Door onderzoekend leren maken de leerlingen kennis met de bouwstenen waaruit muziek, taal en rekenen zijn opgebouwd: patronen, ritme en symbolentaal. De leerlingen ontwikkelen zogenoemde ‘overstijgende vaardigheden’ (ofwel 21st century skills) en ervaren zo hoe leuk het kan zijn om met taal en rekenen bezig te zijn.'

Op de website Cultuurhelden.nl wordt er toegelicht: ‘Met M = T + R kunnen we muziek toegankelijk maken voor álle leerkrachten en leerlingen in Delft en daarbuiten. Juist voor kinderen op díe scholen die alle prioriteit geven aan taal en rekenen, kunnen we van grote betekenis zijn. Dat zijn immers ook de kinderen die van huis uit zelden of nooit in aanraking komen met muziek en andere kunstuitingen. Voor leerkrachten is de drempel om meer met muziek te doen in de klas vaak hoog. Leerkrachten voelen zich veelal niet bekwaam genoeg om iets met muziek te doen, waardoor muziek in het algemeen heel weinig aan bod komt op de basisschool.

In dit programma ervaren leerlingen en leerkrachten geen drempel om mee te doen, omdat muziek benaderd wordt als ‘georganiseerd geluid’. Er is geen ervaring met muziek vereist om de lessen te geven of om mee te doen. Alle leerlingen en leerkrachten kunnen zich in deze lessen verbinden met muziek. Iedereen doet mee en de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen is opvallend hoog.

Leerlingen ervaren hoe leuk leren is, wanneer je zelf dingen mag onderzoeken en de uitkomst van de les mag bepalen. Deze ervaring kan een groot effect hebben op de basishouding van kinderen ten aanzien van leren. We dragen bij aan interessanter en creatiever onderwijs in Delft door leerkrachten te begeleiden om deze nieuwe manier van werken eigen te maken.

En we kunnen een landelijke voorbeeldfunctie vervullen voor een unieke manier van werken vanuit de samenhang tussen muziek, taal en rekenen.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie