HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministeries en VNG organiseren 'dialoogdagen' over aanpak laaggeletterdheid
30-05-2018
De ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) organiseren in juni en juli drie zogeheten Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+, tijdens welke men met betrokkenen van gedachten wil wisselen over een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie na 2020.
'De afgelopen jaren hebben tal van gemeenten, bibliotheken, werkgevers, scholen, docenten, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen. Veel partijen zijn beter met elkaar gaan samenwerken, zijn toegankelijker gaan communiceren en hebben hun dienstverlening voor (digitaal) laaggeletterden verbeterd,' zo wordt gesteld in de aankondiging van de Dialoogdagen. De mnisteries en de VNG willen in vervolg op de inspanningen die tot dusver zijn geleverd nu met betrokkenen in gesprek gaan over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland.
 
De ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) willen met de Dialoogdagen de basis leggen voor een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie. Aan de orde komen vragen als: Waar staan we nu? Wat moet er nog gebeuren? Welke uitdagingen liggen er nog? En hoe kunnen we die het beste aanpakken?

De Dialoogdagen zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid of daar zelf ervaring mee heeft: mensen die (ex)laaggeletterd zijn, professionals in het sociaal domein, lokale bestuurders, gemeenteambtenaren (beleidsmedewerkers volwasseneneducatie, onderwijs, digitalisering/IT, bibliotheekwerk, sociaal domein), onderzoekers, ondernemers, taalcoaches, docenten, werkgevers, bibliotheekmedewerkers en anderen.

Er worden drie dialoogdagen georganiseerd:
Dinsdag 19 juni, 10.00 - 15.30 uur, Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
Donderdag 28 juni, 10.00 - 15.30 uur, Weener XL, Van Herpensweide 1, 's-Hertogenbosch
Woensdag 4 juli, 10.00 - 15.30 uur, Gemeente Almere

Aanmelden kan tot 6 juni. Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 65 mensen deelnemen. Men kan aan slechts één Dialoogdag deelnemen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie