HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BiebPanel ProBiblio: veel bibliotheekleden bezorgd over online privacy
30-05-2018
Uit het laatste door ProBiblio uitgevoerde Biebpanel-onderzoek blijkt dat een flinke meerderheid van de geraadpleegde 18.000 bibliotheekleden zich zorgen maakt over hun online privacy. Een groot deel van de ondervraagden denkt in 2018 steeds vaker en beter na over zaken als het achterlaten van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van online betalingen en identiteitsfraude dan voorgaande jaren het geval was.
ProBiblio stelt dat ruim de helft van de ondervraagden beter geïnformeerd wil zijn en zelf zoekt naar bruikbare tips om beschermende maatregelen te nemen, waarbij mannen vaker dan vrouwen denken dat zij al goed op de hoogte zijn.
 
'Veel bibliotheekleden installeren anti-virus software, vermijden social media, gaan voorzichtig om met het openen van mail van een onbekende afzender en plakken zelfs de camera op de laptop af. Vooral vrouwen en jongeren maken zich zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s en over phishing maken 55-plussers zich duidelijk meer zorgen dan jongere panelleden.
Veel mensen vinden de informatie die verstrekt wordt door diverse instanties (banken, et cetera) niet goed te begrijpen en pleiten voor een praktische checklist of een stappenplan waarmee ze thuis uit de voeten kunnen,' aldus ProBiblio.
 
De bibliotheek wordt door acht op de tien ondervraagden genoemd als een passende plek om informatie en advies te krijgen over dit thema. Men ziet de bibliotheek als laagdrempelig en neutraal en daardoor zeer geschikt om een brede doelgroep te informeren.

Over misbruik van persoonlijke gegevens (zoals geld van bankrekening halen of betalingen doen met creditcardgegevens) maakt 69% van de respondenten zich zorgen. Daarnaast maken vele leden zich zorgen over identiteitsfraude (61%), phishing (60%), doorverkoop van gegevens aan commerciële bedrijven (59%) en ransomware (59%).

Uit het onderzoek (door ProBiblio een 'flitspeiling' genoemd) blijkt verder dat leden zich minder zorgen maken over het feit dat hun online gedrag gevolgd zou kunnen worden door de overheid (21%), dat zij worden afgeluisterd of er beeldopnamen worden gemaakt (21%) en over misbruik van persoonlijke foto’s (26%). Vrouwen maken zich wel meer dan mannen zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s. Ook jongeren tot 35 jaar maken zich hier meer zorgen over; daarnaast is de jongere groep ook meer bezorgd over online afluisteren/beeldopnames dan oudere panelleden. Laagopgeleide leden maken zich minder zorgen dan hoger opgeleiden over misbruik van hun persoonlijke gegevens door commerciële bedrijven (volgen van online gedrag en doorverkoop van gegevens).

56 procent geeft aan beter geïnformeerd te willen zijn over de bescherming van online persoonsgegevens, terwijl 26 procent vindt al goed op de hoogte te zijn.
'Panelleden weten niet goed waar ze informatie over missen. Ze geven wel aan behoefte te hebben aan algemene informatie en daar de informatie uit te pikken die ze nog niet hadden. Die algemene informatie moet dan wel concreet, praktisch en duidelijk zijn. Leden zeggen dat de bestaande informatie vaak erg ingewikkeld is en er veel verandert waardoor tussentijdse updates in begrijpelijke taal gewenst zijn. Daarnaast worden nog wat specifieke kleinere zaken genoemd waarover men informatie wil zoals hoe cookies te verwijderen zijn, hoe men nep mails herkent, welke gegevens worden opgeslagen e.d,' aldus het onderzoek (pdf).
 
37 procent van de respondenten vindt dat het bieden van informatie over online privacy goed past bij de bibliotheek; 44 procent meent dat het 'enigszins' past bij de bibliotheek, terwijl 14 procent het niet vindt passen bij de bibliotheek.
Als redenen waarom het goed bij de bibliotheek past worden genoemd het feit dat de bibliotheek laagdrempelig en bereikbaar is en omdat de bibliotheek een neutrale en betrouwbare organisatie is. Daarnaast zien zij de bibliotheek als informatieverstrekker en met een educatieve functie.
De mensen die het bieden van informatie over online privacy niet bij de bibliotheek vinden passen, noemen als reden daarvoor dat het niet de kerntaak is van de bibliotheek en dat zij zich moet richten op literatuur en het uitlenen van materialen. Daarnaast zeggen zij dat andere instanties, zoals de overheid, banken en internetproviders, beter geschikt zijn voor het bieden van deze informatie. Een aantal leden betwijfelt of de bibliotheek over de juiste kennis beschikt om deze dienstverlening aan te bieden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie