HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuw certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal gelanceerd
09-06-2018
Op donderdag 7 juni is tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek (KB) het gemeenschappelijke certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’ gelanceerd. Met ingang van dit jaar hanteren organisaties uit de bibliotheeksector en uit de culturele sector (vertegenwoordigd door Cultuurconnectie), alsmede Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven één certificeringskader. 
De KB stelt over het nieuwe certificeringskader: ‘Mede doordat vele bibliotheken en kunstencentra de afgelopen jaren zijn samengegaan, lag het voor de hand om naar één kader voor kwaliteitstoetsing te gaan. Zo hoeven gecombineerde organisaties maar één keer een audit te ondergaan. Het nieuwe certificeringskader is flexibel, efficiënt en biedt maatwerk, onder andere voor programma’s en diensten voor geletterdheid. Toekomstbestendigheid van de organisaties en diensten is een centraal element bij de kwaliteitstoetsing.’

Met de ontwikkeling van het nieuwe certificeringskader werd begin 2017 begonnen met het instellen van een regiegroep, stuurgroep en werkgroep en het werven van een tijdelijke externe adviseur. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was dat het modulair en flexibel moet zijn, zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten. In januari 2018 werd het nieuwe certificeringskader definitief vastgesteld, nadat de VNG als laatste van de betrokken partijen akkoord was gegaan, waarna de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) van start ging met de implementatie van het certificeringskader. Zo werd er een digitale tool ontwikkeld om het certificeringsproces efficiënt vorm te geven, vond er een aantal pilots plaats en werd een nieuwe groep auditoren samengesteld. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken werd de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). (Zie dit filmpje van CBCT met uitleg over het certificeringsproces.)

CBCT neemt in de zomer het certificeringskader Kwaliteit in beeld in gebruik en daarmee ook de nieuwe digitale tool voor de audits. CBCT begint met vier eerste audits: Bibliotheek Hengelo, Muziekschool Hillegom, Factorium in Tilburg en Kunstencentrum Venlo. In de zomer van 2018 maakt CBCT de certificeringsplanning voor de tweede helft van 2018 en het jaar 2019. Dan begint een doorlopend traject van audits, zodat elke organisatie één keer in de vier jaar een audit krijgt. De Taalhuizen doen in 2018 eerst nog een pilot op basis van het certificeringskader. Een aparte werkgroep bereidt momenteel deze pilot voor. Eind 2018 verschijnt er een eindrapportage en volgt een besluit over een (mogelijke) vervolgaanpak.

Het certificeringskader is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. De KB financiert de CBCT.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie