HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Elf projecten ontvangen innovatiesubsidie KB
15-06-2018
De Koninklijke Bibliotheken (KB) heeft de namen van elf projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de regeling Innovatiegelden 2018. Er zijn dit jaar 23 aanvragen voor de innovatiesubsidie bij de KB ingediend.
De elf projecten (pdf) die een innovatiesubsidie zullen ontvangen zijn: 
 
1. Biblionet Groningen – Scoor een Boek! Thuiseditie App
Binnen het project Scoor een Boek! wil Biblionet Groningen een app ontwikkelen voor een doelgerichte Thuiseditie. De Thuiseditie is gericht op het bereiken en actief laten deelnemen van gezinnen: de app maakt samen lezen en bewegen leuk. De Thuiseditie maakt gebruik van gamification, waarbij elk gezin aan de slag kan met eigen (lees)doelen. De app is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar.
2. Bibliotheek Waterland – de Biebapp
Met de Biebapp kun je zonder lidmaatschap materialen lenen via je telefoon. De Biebapp is een veelgevraagde toepassing voor jongeren die in de bibliotheek studeren en niet-leden die incidenteel willen lenen. De belangstelling bij gebruikers en bij andere bibliotheken is groot gebleken. Vanwege de potentie wil Waterland in samenwerking met de netwerkpartners en leveranciers de app opschalen, in eerste instantie met leverancier HKA (Wise), waarna vervolgens wordt gekeken naar andere systemen. Ook wordt contact gezocht met de KB i.v.m. een mogelijke aansluiting op de LDI en in de toekomst het landelijke bibliotheeksysteem.
3. Bibliotheek Eemland - Educatieve Escaperoom voor bibliotheekmedewerkers
Het Medialab van Bibliotheek Eemland heeft een Educatieve Escaperoom voor schoolklassen ontwikkeld met puzzels op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden en leesbevordering. Om teams van bibliotheekmedewerkers de escaperoom te laten ervaren moet een extra niveau voor volwassenen in de software worden geprogrammeerd. Bibliotheken worden verder gevraagd input te geven op de bestaande programmering in de escaperoom.
4. Westfriese bibliotheken - DigiLab-coach certificering
Project voor het gebruik van het DigiLAB als lesomgeving voor leraren PO en VO, waar zij competenties krijgen voor het gebruik van technologie met 21e eeuwse vaardigheden. Hier ligt een behoefte in het onderwijs. Er wordt een opleidingsprogramma DigiLAB-coach opgeleverd, inclusief studiemateriaal,
presentatiemodellen, examenopdrachten en beoordelings- / evaluatiedocument. De bibliotheek werkt een projectplan uit met aandacht voor aanwezige en gewenste kennis, lesprogramma’s, een communicatieplan en certificeringseisen.
5. Bibliotheek Midden Groningen - ‘Bouw mee’
‘BouwMee’ is een educatieproject voor wijkbewoners en leerlingen van nieuwe kindcentra. Met dit project wordt een lesprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, waarin leerlingen uit groep 7 samen met wijkbewoners hun leefomgeving vormgeven met behulp van Minecraft. Actief burgerschap, participatie, eigenaarschap, (intergenerationele) samenwerking, communicatie en begrip van culturele en sociale verschillen zijn een rode draad.
6. Bibliotheek Zuid Kennemerland - Podcast in de bibliotheek
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland wil via thematische podcasts de eigen kennis beschikbaar stellen op verschillende gebieden als (voor)lezen, informatievaardigheden, NT1 en NT2 voor verschillende doelgroepen, zoals opvoeders, vrijwilligers, onderwijs, jeugd, NT1- en NT2-doelgroepen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontwikkelt vijf podcasts met verschillende thema’s en een duur van maximaal 15 minuten, per 3 minuten wordt een deelthema behandeld. De podcasts worden toegankelijk gemaakt via de website en het YouTube-kanaal van de Bibliotheek en via algemene kanalen als Sound Cloud en iTunes.
7. Bibliotheek Wijchen - Talentenatelier
Het talentenatelier is gericht op het stimuleren van leren door ontdekken en uitproberen, met behulp van activiteitenkoffers. De bibliotheek wil de verblijfsduur van kinderen (7/9-12 jaar) en hun ouders in de bibliotheek verlengen en bijdragen aan een zinvol bezoek aan de bibliotheek. De subsidie is vooral gericht op de ontwikkelfase, waarin professionals zoals wiskundigen of fysiotherapeuten samen met kunstenaars aan de gang kunnen met de activiteiten. Er worden minimaal 8 activiteitenkoffers ontwikkeld. Uitgangspunt vormen de inzichten in Meervoudige
Intelligentie en de Reggio Emilia-pedagogiek.
8. ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - FabLab Zeeland: leerlijn van idee naar product
In samenwerking met een docententeam en studenten van het Scalda ICT en Mediavormgeving (MBO) wordt een leerlijn opgezet waarmee jeugd en volwassenen via digitale fabricage een idee kunnen uitwerken tot een product. Deze leerlijn wordt modulair opgezet in de vorm van workshops met de volgende onderwerpen: Design thinking voor burgers; learning by doing; machine-instructies; ontwerpen in Vectr en Sketchup en een introductiecursus Arduino.
9. Bibliotheek Kop van Overijssel - VR/AR Makerspace
De Bibliotheek Kop van Overijssel en het Platform Cultuureducatie in Steenwijkerland willen een makerspace starten die specifiek toegespitst is op Virtual Reality en Augmented Reality. De makerspace is mobiel en wordt opgebouwd in de Wowi-bus. Op alle bibliotheeklocaties in Steenwijkerland worden workshops georganiseerd voor jeugd, volwassenen, ouderen en leerlingen en leerkrachten in het onderwijs, om met de techniek kennis te maken en er zelf mee aan de slag te gaan.
10. Rijnbrink - De Kar trekt! De makerkar lokaal
De Makerkar is een mobiele makerspace die met bestaand transport kan worden vervoerd en daardoor geschikt is voor tal van locaties: ziekenhuizen, zorg, kinderopvang etc. Er is een prototype en de kar wordt in het project via open source-tekeningen door bibliotheken zelf gebouwd. Dit kan in het kader van een schoolproject, met zzp’ers, lokale bedrijven etc. Er wordt gestart met drie bibliotheken met procesbegeleiding van Rijnbrink; de bibliotheek is trekker van het project.
11. Groninger Forum - CU@thebeep
CU@thebeep wil jongeren binden aan het Groninger Forum. Het Groninger Forum wil jongeren een plek in de stad bieden: ruimte, een magazine, een platform en letterlijk een podium. Het Groninger Forum heeft filmzalen, een expoplein, een Forumlab en zalen die door de jongeren gebruikt mogen worden. De jongeren vormen een Groninger Forum community en kunnen een bijdrage leveren aan de opening van het Groninger Forum, aan events of aan exposities of kunnen twee keer per jaar in het Forum programmeren voor elkaar, door elkaar.

De KB stelt dat er dit jaar 23 aanvragen ingediend zijn, waarvan de kwaliteit over het algemeen goed was. De aanvragen zijn beoordeeld door de Innovatieraad, die vervolgens advies heeft uitgebracht aan de directeur van de KB. Voor meer informatie over de elf gehonoreerde projecten, zie dit overzicht (pdf)

De KB heeft voor 2017 en voor 2018 200.000 euro beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’en tot een maximum bedrag van € 20.000,- per aanvraag.
De innovatiesubsidies worden beschikbaar gesteld in het kader van de Gezamenlijke Innovatieagenda en Actieagenda


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie