HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD Biblion en Alignment House beëindigen samenwerking
25-06-2018
NBD Biblion en The Alignment House hebben in goed onderling overleg besloten de gezamenlijke activiteiten gericht op innovatieve programma’s voor de bibliotheekbranche te beëindigen. De meeste programma’s die inmiddels zijn ontwikkeld zullen door een van beide partijen worden voortgezet. 
NBD Biblion en The Alignment House maakten in maart 2017 bekend de komende jaren een samenwerking aan te zullen gaan, door beide partijen een ‘vliegwiel voor innovatie’ genoemd, om innovatieve programma’s voor bibliotheken te ontwikkelen. In het kader van deze samenwerking kondigden beide partijen in juli 2017 aan een aantal programma’s (pdf) te ontwikkelen, zoals #TrendingTopics, Geheugenkabinet, Talentkwekerij, Ouder en Kind, Vitaal door het leven, Heel Nederland stopt, Krachtpatsers en een Contentdossier Privacy. Voor de laatste twee werden in juli 2017 nog bibliotheken gezocht die als samenwerkingspartners mee zouden willen ontwikkelen.
 
NBD Biblion meldt nu in een kort bericht over het beëindigen van de samenwerking:

‘Wij zijn blij met de programma’s die zijn neergezet. Daarom zullen deze programma’s met enthousiasme als volgt worden voortgezet:
  • NBD Biblion gaat door met het op actualiteiten gerichte Trending Topics
  • The Alignment House zal de maatschappelijke programma’s voortzetten, waaronder in ieder geval de programma’s Geheugenkabinet, Talentkwekerij, Ouder & Kind, Vitaal door het leven en Heel Nederland stopt.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Hans van Duijnhoven
25-6-2018 14:36
Ik kom steeds meer tot de conclusie dat een (goede) bibliothecaris steeds zelf het spreekwoordelijke wiel moet uitvinden. Alle van te voren, door anderen bedachte concepten zullen in de praktijk amper tot niet werken. En door hem/haar van de hand worden gewezen.
Waarom?
1. het is zijn/haar (beroeps)eer te na
2. hij/zij wil zijn/haar eigen fouten maken
3. en hij/zij wil zelf het hele traject bewandelen. Zijn/haar eigen 'ding' bedenken, nadenken over de uitvoering, het uitvoeren en vervolgens evalueren. Opdat hij/zij a) er iets van leert, b) het gevoel heeft dat hij/zij 'iets' tot stand heeft gebracht dat van hem/haar is en er c) in meerdere of mindere mate plezier (dan wel chagrijn) heeft mogen ervaren.

Dit staat natuurlijk OOK haaks op de helaas hand over hand toenemende neiging van directies om dit belangrijke werk over te laten aan vrijwilligers.

Deze gedachte sluit ook aan bij de onlangs geuite verzuchting van Stephan de Vilder (uit de Kennemerwaard) dat het bij 'de mensenbieb' niet zo zeer om het product gaat, maar veel meer over het proces. Van deelnemers én organisatoren.

Tot slot
Heb sterk de indruk dat de zojuist bedoelde samenwerking té veel werd ingegeven door businessmodellen die vooral goed zijn voor de instellingen die tot voor kort samenwerkten. Een verkeerde trend. Openbare bibliotheken behoren in the commons, naast huishoudens, markt en overheid (dank: Kate Raworth). In the commons draait het om geven en nemen en is geld niet het belangrijkste. Wel om relevante 'dingen' voor elkaar te 'boksen'. En de (goede) bibliothecaris is daarin - helaas - redelijk eigenzinnig de producer die zijn of haar eigen weg bepaalt.

Tot slot 2
Wellicht helpt lezing van een recent verschenen boek om te begrijpen dat we voor alles moeten kiezen voor de professional ter plekke, die zinvol werk verricht en dat liever zelf doet. In zijn of haar omgeving, samen met lokale omstanders. En pas veel later terug wil vallen op landelijke, dan wel provinciale projecten. Hij/zij haat copy, paste. En haalt zijn/haar spreekwoordelijke neus op voor bullshit-achtige adviezen van instanties ver weg.

Het boek is geschreven door David Graeber en heet Bullshit jobs : over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden.http://lezersvanstavast.blogspot.com/2018/02/david-graeber-2.html

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie