HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leesplein per 1 juli beëindigd
11-07-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) is per 1 juli gestopt met Leesplein.nl, de website gericht op leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, waar veel informatie te vinden is over kinder- en jeugdliteratuur. De website zal nog tot 1 oktober in de lucht blijven, maar wordt niet meer aangevuld. Voor de gebruikers van Leesplein richt de KB andere vindplaatsen in waar de informatie over boeken en lezen wordt gepresenteerd, onder andere Jeugdbibliotheek.nl. 
In februari kondigde de KB aan deze zomer met Leesplein.nl te zullen stoppen. In een toelichting legt de KB nog eens uit dat zij dit nodig achtte´vanwege problemen op technisch en auteursrechtelijk gebied´ en met het oog op een strenger privacybeleid vanwege de AVG. Om die reden verkiest de KB een site in eigen beheer boven een extern gehoste site. 
 
Door de volgens de KB verouderde techniek achter Leesplein.nl werd de aansluiting op de WaaS bemoeilijkt, iets wat voor de nieuwe website jeugdbibliotheek.nl niet geldt. Daarnaast waren er, zeker met het oog op de op 25 mei in werking getreden AVG, toenemende zorgen over de veiligheid van extern gehoste websites. ‘Naast privacy-issues zoals databestanden met gebruikersgegevens, spelen er ten derde ook auteursrechtelijke kwesties: na al die jaren is niet goed te achterhalen of de rechten van bijvoorbeeld fotografen voor de content op Leesplein juridisch juist zijn geregeld,’ aldus de KB.

Leesplein.nl blijft nog tot 1 oktober in de lucht, daarna gaat de website offline. De content van Leesplein wordt opgeslagen in het KB-webarchief. Er worden voorbereidingen getroffen om de belangrijkste literaire prijzen, ook die voor kinderen, zo compleet mogelijk te beschrijven op Wikipedia. ‘Op deze manier proberen we dit soort informatie aan te bieden op een plek die veel ouders en intermediairs goed weten te vinden,’ aldus de KB. Op 25 juni heeft de KB afscheid genomen van de redactie van Leesplein, die bestond uit Dorien Nannings, Nicky de Boer, Bea Ros, Patty de Block en Eveline Vink.

De aankondiging van het einde van Leesplein.nl in februari leidde tot tal van teleurgestelde reacties en tot het aanbieden van een petitie van bezorgde vertegenwoordigers uit het veld die hun teleurstelling uitspraken over het verdwijnen van Leesplein en die met name pleitten voor het behoud van de informatie voor ouders en professionals. De KB meldde naar aanleiding daarvan in een ‘update’ op 30 mei: ‘Tijdens dit gesprek, maar ook in overleggen met de redactie van Leesplein, is gesproken over relevante kanalen waar deze doelgroepen informatie kunnen vinden over (ontwikkelingen in) lezen, leesbevordering, boeken en literatuur. Inmiddels zijn we gestart om de informatie rond boektitels voor de jeugd te integreren in diensten die de KB in eigen beheer heeft en zijn er opties uitgedacht voor de informatie voor ouders en professionals.'

De KB verwijst de gebruikers van Leesplein.nl door naar andere websites waar de informatie over boeken en lezen wordt gepresenteerd. Voor kinderen en jongeren wordt verwezen naar jeugdbibliotheek.nl om actuele informatie over boeken en schrijvers te vinden. Half juli wordt deze site, die nu gericht is op kinderen van 9-12 jaar, uitgebreid en geschikt gemaakt voor de hele doelgroep jeugd. ‘Zo ontstaat voor de doelgroep Jeugd een aansprekend overzicht van de brede bibliotheekcollectie rond boeken in de verschillende verschijningsvormen (papieren boek, e-book en luisterboek). De content van Leesplein wordt dus niet een-op-een overgenomen, maar er wordt in afstemming met de Leespleinredactie zorgvuldig afgewogen welke informatie relevant is voor de doelgroep en op welke wijze deze informatie op een aansprekende manier gepresenteerd kan worden,’ aldus de KB.
Vanaf augustus zal jeugdbibliotheek.nl ook worden uitgebreid met leerlingendeel van Lezen voor de Lijst. 'Dit betekent dat bij 12-15 jaar en bij 15-18 jaar een onderdeel Lezen voor de lijst komt. Hier zijn alle titels per niveau vindbaar en indien beschikbaar worden hier ook de links naar e-books en luisterboeken geplaatst,' aldus de KB in een bericht op 4 juli. De informatie voor docenten, mediathecarissen, bibliothecarissen en ouders,blijft vooralsnog beschikbaar op Lezenvoordelijst.nl. Op Lezen voor de lijst staat ook een beperkt onderdeel Duits en Fries voor zowel de leerling als de professionals. Voorlopig blijft deze informatie beschikbaar op Lezen voor de lijst. Eind 2018 wordt meer duidelijk over de definitieve plek van deze informatie. In het najaar start de KB met een pilot op negen middelbare scholen om het gebruik van Lezen voor de lijst en de bijbehorende digitale dienstverlening (e-books en luisterboeken) te onderzoeken. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt bij de doorontwikkeling van Lezen voor de lijst en jeugdbibliotheek.nl, zo meldt de KB.

Ouders en professionals kunnen voor informatie over boeken, schrijvers en het stimuleren van het lezen bij kinderen en jongeren terecht op BoekStartPro en debibliotheekopschool.nl. Deze sites, die zich richten op de volwassen geïnteresseerden in leesbevordering, worden momenteel aangepast om deze specifieke doelgroepen beter te kunnen bedienen. ‘Om de inzet van BoekstartPro en debibliotheekopschool.nl te kunnen realiseren is het belangrijk dat deze websites aansluiten op de WaaS, zodat bibliotheken content, passend bij bijvoorbeeld lokale actualiteiten, makkelijk kunnen presenteren in hun eigen sites. Voor debibliotheekopschool.nl is dit al gerealiseerd en deze zomer wordt BoekstartPro geïntegreerd in de WaaS. Hiermee wordt aan deze wens voldaan. We streven ernaar genoemde websites in september te presenteren als vindplaatsen voor ouders en professionals. Voor de vindplaatsen voor ouders en professionals én voor jeugdbibliotheek.nl worden redactionele richtlijnen opgesteld en redacteuren ingezet. Daarnaast verkent de KB andere ontwikkelingen in het digitale domein om informatie aan ouders en professionals te presenteren, zoals samenwerking met educatieve uitgevers.’ zo stelde de KB op 30 mei in de ‘update’.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie