HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek en Volksuniversiteit Oegstgeest gaan fuseren
27-07-2018
Vorige week hebben Gerard Wuisman en Wim Visée van de Volksuniversiteit Oegstgeest en Hans Portengen van Bibliotheek Bollenstreek, waartoe de bibliotheekvestiging in Oegstgeest behoort, een intentieverklaring getekend waarin beide organisaties het voornemen uitspreken om per 1 januari 2019 te fuseren. De fusie moet zorgen voor een versterking van beide instellingen. 
De bedoeling is dat de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest per 2019 intrekt bij de Bibliotheek Oegstgeest. De activiteiten van de Volksuniversiteit, zoals het geven van cursussen en lezingen, vullen de al bestaande dienstverlening van de bibliotheek goed aan. De bibliotheek kan zo invulling geven aan haar bredere maatschappelijke opdracht op het gebied van educatie en ontwikkeling. Voor de Volksuniversiteit betekent de fusie een waarborg voor de continuïteit van het cursusaanbod, dat sinds het wegvallen van de gemeentelijke activiteitensubsidie onder druk staat. Door de krachten te bundelen op de locatie aan de Lange Voort ontstaat een positief meerjarenperspectief voor de Bibliotheek | Volksuniversiteit Oegstgeest, aldus beide instellingen.

Directeur Hans Portengen van Bibliotheek Bollenstreek zegt tegenover Sleutelstad over de voorgenomen fusie: ‘Persoonlijke ontplooiing en leven lang leren vinden wij heel belangrijk. We vinden het daarom ook heel belangrijk dat de activiteiten van de Volksuniversiteit behouden blijven. Door samen op te trekken kunnen we elkaar versterken. (...) We werken nu aan een gezond businessplan, want het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Daarnaast zijn we bezig met het creëren van draagvlak bij de gemeente, maar de intentie om te fuseren is er bij alle partijen.’ 
 
De bibliotheek zal niet alleen het bestaande aanbod van de Volksuniversiteit voortzetten, maar er zal ook gewerkt worden aan vernieuwing en verbreding van het aanbod. Met meer dan 6500 leden en 100.000 bezoekers per jaar in Oegstgeest zet de bibliotheek in op een groter bereik voor en een breder aanbod van activiteiten van de Volksuniversiteit.
De gefuseerde instellingen zullen geen nieuwe naam gaan dragen. Op het bord aan het gebouw zal zowel de naam van de bibliotheek als die van de Volksuniversiteit te lezen zijn. Zo wordt gebruik gemaakt van de naamsbekendheid die beide instellingen hebben.

Volksuniversiteit Oegstgeest en de bibliotheek werkten de afgelopen tijd op sommige gebieden reeds samen, onder andere bij de organisatie van lezingen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende bibliotheken gefuseerd met volksuniversiteiten (of bestaan daar plannen toe), onder andere Bibliotheek Westland, Zoetermeer, Bibliotheek Arnhem, Theek 5, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Bibliotheken Midden-Fryslân, Hilversum en Veenendaal.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie