HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Velsen neemt failliet Kunstencentrum Velsen over
06-08-2018
Het op 16 juli failliet verklaarde Kunstencentrum Velsen (KCV) in IJmuiden zal een doorstart maken onder de vleugels van Bibliotheek Velsen. In de zoektocht van de Gemeente Velsen naar een geschikte overnamepartij van het failliete kunstencentrum heeft de curator de voorkeur gegeven aan Stichting Bibliotheek Velsen. Op woensdag 25 juli 2018 heeft de officiële overdracht van het KCV bij de curator plaatsgevonden. 
Het Kunstencentrum Velsen vroeg op 13 juli faillissement aan, nadat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 12 juli het verzoek voor een eenmalige subsidie van 300.000 euro afwees en besloot ook geen structurele bijdrage van 70.000 euro toe te zeggen. Het bestuur van het KCV had de gemeente een herstelplan voorgelegd, maar dat kon de meerderheid van de raad niet overtuigen.  Het Kunstencentrum verkeerde al langer in financiële problemen. Op 8 juni bleek dat het KCV kampte met een tekort van 350.000 euro. In 2015 was er al eens 250.000 euro extra uitgetrokken voor het Kunstencentrum. De politiek bleek nu niet meer bereid nog langer geld in het KCV te investeren.
 
Na het bekend worden van het faillissement hebben meerdere partijen belangstelling getoond voor het overnemen van activiteiten van het KCV. Curator Moeijes zag in Bibliotheek Velsen de meest geschikte overnamepartij van het Kunstencentrum. Op woensdag 25 juli 2018 heeft de officiële overdracht van het KCV bij de curator plaatsgevonden. Bibliotheek Velsen wijst in een bericht op haar website op het grote belang dat zij hecht aan cultuureducatie en stelt dat de diensten die het KCV op dit gebied aanbood goed aansluiten bij de missie en visie van de bibliotheek. ‘Daarnaast vindt de Bibliotheek het zonde wanneer alle kennis, werkzaamheden en ervaring van het KCV verloren zou gaan.’

Bibliotheek Velsen stelt zich ervan bewust te zijn dat deze periode grote onzekerheid met zich meebrengt voor alle betrokkenen en verzekert haar uiterste best te zullen doen om de geplande activiteiten van het kunstencentrum en de gemaakte afspraken voort te zetten. In de loop van augustus wordt uitgewerkt hoe dit vorm krijgt, met als doel zoveel mogelijk activiteiten per september gewoon van start te laten gaan. Bibliotheekdirecteur Tjeerd de Kort laat tegenover de IJmuider Courant weten dat zowel de muziek- als de danslessen en de ateliers per 1 september zullen worden voortgezet in het pand van het Kunstencentrum in IJmuiden. Ook garandeert hij dat de cultuureducatie op Velsense scholen voortgang gaat krijgen.
De gemeenteraad heeft besloten dat het restant van de reguliere subsidie voor het KCV (ad 237.000 euro) beschikbaar blijft voor cultuureducatie. Bibliotheek Velsen wil een deel van de activiteiten van het KCV in gezamenlijkheid met andere betrokkenen continueren. De gemeente is met de bibliotheek in gesprek over subsidie en huisvesting.

Bibliotheek Velsen was de laatste maanden bezig om de mogelijkheden te verkennen voor een intensievere inhoudelijke samenwerking met Stichting Welzijn en het KCV, wat er uiteindelijk toe zou moeten leiden dat de drie partijen in een multifunctionele accommodatie zouden gaan samenwerken. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in het in maart 2018 naar buiten gebrachte gezamenlijke manifest ‘1+1+1=10’, waarin de drie partijen aangeven door samenwerking mogelijkheden te zien de Velsense samenleving te kunnen versterken en het nieuwe gemeentebestuur oproepen meer te investeren in de drie organisaties. Bibliotheek Velsen stelt nu dat deze plannen door het faillissement van het KCV gewijzigd zijn, maar dat de ambitie die besloten lag binnen de samenwerking kan worden voortgezet. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie