HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB wil verbetering Wsob-gegevens bibliotheeklocaties
27-08-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de WegWijzer opdracht gegeven om per 1 september een zogeheten ‘kwaliteitsronde Wsob-gegevens bibliotheeklocaties’ te starten. Hiermee wil de KB de kwaliteit van de gegevens over bibliotheeklocaties verbeteren. 
De KB stelt dat de aangeleverde gegevens over 2017 nog niet van zodanige kwaliteit bleken te zijn dat de onderzoekers van de KB er mee aan de slag kunnen. Het gaat om informatie over faciliteiten en ruimtes in het gebouw, de multifunctionele samenwerking, het activiteitenaanbod en informatiepunten. De KB stelt dat er hier en daar gegevens ontbreken waardoor er onvoldoende basis is om tot een interpretatie te komen of om conclusies te kunnen trekken. ‘Dit betekent dat er ook geen begintelling kan worden gemaakt voor een langjarig beeld van de ontwikkeling van bibliotheken, zoals dat nu ook beschikbaar is voor het aantal vestigingen en uitleningen,’ aldus de KB. 

Het is de bedoeling van de KB om uiteindelijk te komen tot een solide basisbestand met betrouwbare gegevens, waarmee een volledig beeld kan worden gegeven van de ontwikkeling van de maatschappelijke functie van de openbare bibliotheken in Nederland. Dit als aanvulling op de Wsob-gegevens over de klassieke bibliotheekfuncties, zoals de collectie, uitleningen en locaties.

Jaarlijkse gegevenslevering aan de minister van OCW is een verplichting in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). (Artikel 11 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) bepaalt dat de bibliotheken gegevens moeten leveren.) Op 29 maart 2018 maakte de KB bekend van start te gaan met het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2017’, dat bestond uit vier vragenlijsten en liep tot en met 31 mei. In aanvulling hierop heeft de KB nu dus besloten WegWijzer in te schakelen om ontbrekende gegevens boven water te krijgen. De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in november 2018.

De ‘kwaliteitsronde’ door WegWijzer vindt plaats in september en oktober. WegWijzer is een gezamenlijke dienst van BiSC, Cubiss en Rijnbrink, gebaseerd op G!ds, de databank met organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. De zogeheten ‘markttakenfunctie’ van G!DS is per 1 december 2017 door de KB overgedragen aan de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN). Er zijn daarbij afspraken gemaakt voor de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die de beheer- en acquisitietaken op zich neemt. De uitvoering is in handen gelegd van BiSC, Cubiss en Rijnbrink. Op 11 april ging WegWijzer van start, informatiediensten die zich mede baseren op de database G!DS. WegWijzer is er voor de ontsluiting en vindbaarheid van digitale informatie over maatschappelijke activiteiten en organisaties binnen gemeenten. WegWijzer bundelt content op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie, realiseert digitale loketten voor gemeenten en richt zich op het ontwikkelen van publieks- en professionalsportalen met een sociale kaart, zo meldde BiSC in april in haar nieuwsbrief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie