HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Start Consortium Klantgegevens VOB-KB uitgesteld
28-08-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) melden te hebben besloten de ondertekening van de stichtingsakte van de stichting 'Klantgerichte benadering vanuit het netwerk' - ook wel bekend als het Consortium Klantgegevens VOB-KB - uit te stellen. Als reden wordt genoemd de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
KB en VOB stellen in een kort bericht dat er door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een nieuwe situatie is ontstaan rond het beheer en gebruik van persoonsgegevens, waardoor beide partijen tot de tussentijdse conclusie zijn gekomen de uitvoering in de praktijk onder de nieuwe regelgeving eerst te willen toetsen. ‘De komende tijd bekijken de KB en VOB of de huidige praktijk inderdaad het gezamenlijk beheer en gebruik van klantgegevens van bibliotheekleden binnen de regels van de Wsob en AVG waarborgt,’ aldus beide partijen. 

In juni 2016 kwamen de KB en de VOB tot een akkoord over het definitieve advies van Job Cohen en Ton Brandenbarg aangaande de inrichting van een consortium bedoeld om inschrijving van leden en beheer van ledengegevens gezamenlijk te realiseren. De partijen spraken destijds af dat de VOB het voortouw zou nemen in de oprichting van het consortium. Cohen en Brandenbarg deden hun aanbeveling in een in september 2015 opgesteld rapport (pdf) dat tot stand kwam op verzoek van het VOB-bestuur, naar aanleiding van een tijdens de VOB-ledenvergadering op 18 juni 2015 aangenomen motie over digital-only-lidmaatschappen. De KB omschreef het Consortium in 2016 als ‘een instrument om in het digitale domein de klantgerichte benadering vanuit het netwerk van bibliotheken te regelen. Het gaat om het gezamenlijk beheer en gebruik van klantgegevens binnen de regels van Wsob en Wbp. Het is niet de intentie om daar andere onderwerpen te bespreken. Het consortium blijft bij de kernopdracht zoals geformuleerd in het advies,’ aldus de KB destijds.

Tijdens de meest recente VOB-ledenvergadering van 14 juni 2018 stond het Consortium Klantgegevens VOB-KB wel op de agenda, maar kwam het niet aan de orde. Wel werd er in de vergaderstukken het volgende over gemeld: ‘Op 27 februari jongstleden is met de KB overeenstemming bereikt over de tekst van de conceptstatuten en is in goed overleg afgesproken de oprichting van het consortium tot een afronding te brengen. Momenteel liggen de conceptstatuten bij de notaris voor een laatste check. In de uitvoering zal zorgvuldig worden gekeken naar de effecten van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is.' In een reactie op deze tekst stelde de VOB naderhand dat deze 'door een zeer recente beleidsbeslissing van de KB achterhaald is' en voegt er aan toe: 'Later volgt daarover meer nieuws. We moeten ons beraden in goed overleg met de KB.'
Uitkomst van dit beraad is nu klaarblijkelijk uitstel van de ondertekening van de stichtingsakte van het Consortium om de uitvoering van het gezamenlijk beheer en gebruik van klantgegevens binnen de regels van de Wsob en AVG in de praktijk te kunnen toetsen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie