HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuinigingen leiden mogelijk tot sluiting Bibliotheek Zutphen
10-09-2018
Gerard Huis in ’t Veld, directeur van Graafschap Bibliotheken, vreest voor mogelijke sluiting van de bibliotheek in de Broederenkerk in Zutphen of van de vestiging in Warnsveld, vanwege door de gemeente Zutphen aangekondigde bezuinigingen. 
Het college van Zutphen kondigde op 6 september een pakket aan bezuinigingsvoorstellen aan van bij elkaar 13 miljoen euro. Volgens wethouder Harry Matser is er een tekort ontstaan vanwege drie wetten die de gemeente uitvoert: de participatiewet, de WMO en de jeugdwet. Met de bezuinigingen ontstaat er volgens de gemeente een sluitende begroting voor de komende vier jaar. In 2019 wordt 40% van de totale bezuinigingen gerealiseerd in het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd). Dat loopt na 2 jaar op naar 70%. 

Ook de bibliotheek krijgt te maken met bezuinigingen. Gerard Huis in ’t Veld, directeur van de Graafschap Bibliotheken, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente Zutphen (in Warnsveld en Zutphen), zegt tegenover Omroep Gelderland 'geschokt en verbijsterd' te zijn door de aangekondigde bezuinigingen. De bibliotheek had gehoopt op anderhalve ton meer subsidie, maar krijgt nu te maken met een bezuinigingsopdracht van anderhalve ton (op een totaal van negen ton per jaar). Huis in ‘t Veld stelt dat de bezuiniging grote impact zal hebben op de dienstverlening, waarschijnlijk in de vorm van sluiting van een vestiging. Het filiaal in Warnsveld loopt in ieder geval gevaar, maar gezien de hoogte van het bezuinigingsbedrag valt niet uit te sluiten dat misschien wel de vestiging in de Broederenkerk in Zutphen dicht moet.

Het college noemt in zijn bezuinigingsvoorstel (pdf) als mogelijke maatregelen ‘verkleinen collecties, op een andere manier aanbieden van de materialen, andere openingstijden, locatie sluiten’.
 
In een reactie (pdf) stelt de bibliotheek: ‘Al een jaar is Graafschap bibliotheken met het college van B. en W. in Zutphen in gesprek over een fatsoenlijke financiering voor maatschappelijk bibliotheekwerk. Met anderhalve ton meer subsidie als minimale inzet. Nu ligt er een voorstel van het college aan de gemeenteraad om anderhalve ton te bezuinigen. Een verschil van 3 ton. De consequentie als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, is de sluiting van een van beide vestigingen. Gezien de hoogte van het bedrag lijkt dan de sluiting van de bibliotheek in de Broederenkerk realistischer dan sluiting van onze vestiging in ’t Warnshuus.'
De bibliotheek wijst op de rol die zij speelt als een belangrijke partner van de gemeente die kan bijdragen aan het meedoen van de inwoners van Zutphen aan de maatschappij, onder andere door te werken aan het leesvaardig en digitaalvaardig maken van mensen. ‘Wij zullen deze activiteiten voortzetten, ondanks de bezuinigingen. Maar met de sluiting van een van de vestigingen zullen wij substantieel minder mensen kunnen bereiken. En dus minder van waarde zijn. Een goede bibliotheekvoorziening nu en in de toekomst zou ook in de gemeente Zutphen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas lijkt dat met het collegevoorstel niet meer mogelijk,’ aldus de bibliotheek.

De Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022, waarin de bezuinigingen worden uitgewerkt, zal aan de orde komen tijdens Forumavonden op 13 september en 20 september, waarna de begroting ter bespreking voorligt in de raadsvergadering van 8 oktober. Besluitvorming wordt verwacht tijdens de raadsvergadering op maandag 5 november 2018.

Gerard Huis in ‘t Veld heeft zijn hoop gevestigd op de raad. ‘Zo'n bericht, uitgerekend in de Week van de Alfabetisering, hoe verzin je het! Ik hoop dat de gemeenteraad hier niet mee akkoord gaat,’ aldus de bibliotheekdirecteur tegenover Contact Zutphen.

Overigens dreigde ook in 2011 al eens sluiting van de vestiging in de Broederenkerk vanwege ingrijpende gemeentelijke bezuinigingen. Dit leidde tot heftige protesten vanuit de bevolking, waarna het college besloot de bezuinigingsvoorstellen aan te passen, zodat de bibliotheek in de Broederenkerk kon blijven.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie