HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Online Bibliotheek gaat meer actuele e-books bieden
03-10-2018
Met ingang van 1 januari 2019 zullen Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, beschikbaar zijn voor bibliotheekleden. Ook zullen er meer e-books voor de jeugd beschikbaar komen. Dit is het resultaat van het ‘convenant e-lending’ dat vandaag door zeven partijen uit de boekenbranche werd afgesloten.
Door de afspraken in het kader van het convenant e-lending komen er meer titels, meer actuele titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar. Op dit moment telt de Online Bibliotheek 21.000 e-books, van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar, aldus het ministerie van OCW in een persbericht.

Bovendien zullen auteurs, vertalers en beeldmakers met ingang van 2019 per uitlening betaald worden. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld tussen de uitgever en de auteur, vertaler of beeldmaker. Verantwoordelijk minister Van Engelshoven is tevreden over de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer titels beschikbaar komen, maar ook omdat de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding: ‘We weten dat het in de cultuursector voor velen, een enkele uitzondering daargelaten, nooit een vetpot is geweest. Als je schrijver, vertaler of beeldmaker bent, moet je ook gewoon eerlijk beloond worden naar werken,’ aldus de minister.

Onlangs werd reeds duidelijk dat het kabinet in de Rijksbegroting voor 2020 1,75 miljoen euro extra vrijmaakt voor de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek en in de daaropvolgende drie jaren jaarlijks 2 miljoen. In het vandaag naar buiten gebrachte persbericht stelt het ministerie: ‘Voor de uitvoering maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar dat oploopt tot €3 miljoen in 2021. Een groot gedeelte hiervan komt rechtstreeks ten goede aan de makers.’

De nieuwe afspraken in het convenant e-lending gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn gemaakt tussen zeven partijen: het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond, de Stichting Lira en de Stichting Pictoright.

De betrokken partijen overleggen al enige tijd over het convenant (zie daarover de op 2 mei gepubliceerde bijdrage ‘OCW wil extra middelen voor convenant uitlenen e-books; overleg in StOL is opgeschort’ van Wim Keizer). De overeenkomst valt buiten het leenrecht; het huidige principe van ‘one copy multiple users’ blijft gehandhaafd. Zoals in maart 2018 werd bericht, werd er op twee plekken overlegd over het uitlenen van e-books: in het zogeheten ‘brede overleg’ over een convenant e-lending, maar ook in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL), waarin de VOB en de Stichting Leenrecht (namens rechthebbenden) zijn vertegenwoordigd. In november 2016 bepaalde het Europese Hof dat het uitlenen van e-books onder leenrecht kan vallen, mits het uitlenen op dezelfde manier gaat als bij papieren boeken, dat wil zeggen op basis van het principe ‘one copy one user’. Bibliotheken hebben dan geen toestemming van rechthebbenden nodig om e-books uit te lenen. Bij de huidige, door de KB voor de ‘landelijke digitale bibliotheek’ gevolgde werkwijze is toestemming wel nodig en kunnen rechthebbenden titels weigeren. De route via de StOL was, in afwachting van de uitkomsten van het overleg over het convenant e-lending, stilgelegd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie