HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kunst van Lezen creëert stimuleringsregeling versterken gezinsaanpak laaggeletterdheid
25-10-2018
Kunst van Lezen wil in 2019, in samenwerking met de POI's, tien bibliotheekorganisaties ondersteunen op het gebied van de aanpak rond laagtaalvaardige gezinnen. Op basis van verkenningstrajecten bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel creëert Kunst van Lezen daarom een stimuleringsregeling om tien bibliotheekorganisaties in de overige provincies te ondersteunen. 
In 2017 gaf Kunst van Lezen opdracht voor een onderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in gezinsverband en de rol die de bibliotheek daarbij kan spelen. Dit onderzoek resulteerde in juli 2017 in het rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventie en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidsnetwerken (pdf). Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de interne organisatie van veel bibliotheken nog niet voldoende was (in)gericht op het uitvoeren van een succesvolle gezinsaanpak. Daarom gaf Kunst van Lezen opdracht tot een nieuw onderzoek, dat in de eerste helft van 2018 werd uitgevoerd en dat tot doel had te achterhalen welke maatregelen bibliotheken moeten nemen om laagtaalvaardige gezinnen op een goede manier te ondersteunen, samen met partners binnen lokale geletterdheidsnetwerken. In het kader van dit vervolgonderzoek hebben onderzoekers op lokaal niveau bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel intensieve verkenningen uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met POI’s om te bepalen welke rol zij kunnen spelen bij het ondersteunen van de basisbibliotheken die werk willen maken van de gezinsaanpak en zijn er op landelijk niveau gesprekken gevoerd en presentaties gegeven om de gezinsaanpak hoger op de agenda te zetten, aldus Kunst van Lezen.  
 
Dit vervolgonderzoek leidde tot het rapport Werken aan een geletterde samenleving. Meer aandacht voor het laagtaalvaardige gezin om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken (pdf) van Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst, dat in oktober 2018 verscheen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bibliotheekorganisaties zich intern vaak nog meer zouden kunnen (in)richten op het laagtaalvaardige gezin. Ook binnen het lokale geletterdheidsnetwerk kan de bibliotheek zich nog wat meer profileren waar het gaat om het laagtaalvaardige gezin. Op provinciaal niveau ligt er voor de POI’s een rol bij het regionaal agenderen van een gezinsaanpak en bij het ondersteunen van de basisbibliotheken. In het rapport worden enkele aanbevelingen gedaan en worden vervolgstappen benoemd.

In vervolg op het onderzoek wil Kunst van Lezen nu in elke provincie een pilotproject van de grond krijgen. Op basis van de trajecten die begin 2018 bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel zijn uitgevoerd, creëert Kunst van Lezen daarom een stimuleringsregeling om tien bibliotheekorganisaties in de overige provincies te ondersteunen. De focus ligt daarbij op het strategisch niveau. Voor de front-office en het middenkader zijn respectievelijk een training en een masterclass over hetzelfde onderwerp in voorbereiding, zo meldt Kunst van Lezen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie