HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB organiseert webinar over onderzoek naar ontwikkelingen boekenmarkt
31-10-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseert op donderdag 22 november  in samenwerking met KVB Boekwerk en Stichting Lezen een webinar over tien jaar consumentenonderzoek naar kopen, lezen en lenen van boeken.
De webinar, die plaats zal vinden van 12:00 - 12:45 uur, gaat onder andere in op de inzichten die tien jaar consumentenonderzoek naar kopen, lezen en lenen van boeken hebben opgeleverd.  Verder wordt er onder andere ingegaan op de vraag of er op basis van die resultaten ook een prognose voor de nabije toekomst mogelijk is. De inzichten worden gepresenteerd en besproken met experts.
 
in een persbericht meldt de KB bij wijze van toelichting over de webinar. 'Sinds 2009 wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar het kopen, lenen en lezen van boeken. Na tien jaar maken we de balans op en presenteren de meest opvallende ontwikkelingen in het afgelopen decennium: van oudsher zijn 65-plussers een belangrijke groep voor het kopen van boeken. Is dat anno 2018 nog steeds zo, en levert de vergrijzing nieuwe kansen op? Zijn mensen die vaak boeken lenen ook de mensen die vaak boeken kopen? En wie lezen, lenen of koper er vaker: mannen of vrouwen? Daarnaast is op basis van de resultaten van de eerste tien jaar consumentenonderzoek een model ontwikkeld om vooruit te kijken: hoe ziet het veld eruit in 2025? De meest opvallende voorspellingen worden tijdens het webinar besproken.' 

Aanmelden voor de webinar kan via dit formulier. Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.

De KB startte in oktober met het aanbieden van online webinars voor medewerkers van openbare bibliotheken, in het kader van een pilot om te  onderzoeken of deze manier van kennisuitwisseling voorziet in een behoefte. De KB noemde de eerste door haar verzorgde webinar - op 2 oktober, over het bereiken van Nederlandstalige laaggeletterden - een succes. In de loop van november en december zullen nog verschillende webinars volgen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie