HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
ZB Planbureau gaat op in provinciaal datacenter
21-11-2018
Het Zeeuwse Planbureau zal in de loop van 2020 worden ondergebracht in een nieuw op te richten CBS Provinciaal DataCenter, en daarmee worden afgesplitst van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, zo meldt de provincie Zeeland. De afsplitsing van het Planbureau van ZB komt voort uit een advies van Bureau Berenschot over de wijze waarop de onderzoeksfunctie in Zeeland het beste kan worden gepositioneerd.
Het Zeeuwse college van Gedeputeerde Staten heeft op 20 november besloten het advies van Berenschot om een provinciaal datacenter op te zetten, over te nemen. Het onderzoek werd door de provincie geïnitieerd naar aanleiding van de ophef die ontstond over het periodiek door het Planbureau uitgebrachte onderzoek De Staat van Zeeland, waarin verkeerde cijfers en conclusies werden genoemd over de leegloop van het platteland. 

In het nu verschenen rapport, getiteld Onderzoek naar inhoud en positionering onderzoeksfunctie provincie Zeeland (pdf), stelt Berenschot onder andere dat de inbedding van het planbureau bij de Zeeuwse Bibliotheek ‘onlogisch’ is. ‘Er is nauwelijks inhoudelijke synergie zichtbaar tussen de doelen en activiteiten van de bibliotheek en die van het Planbureau. Het Planbureau hoeft niet organisatorisch deel uit te maken van de bibliotheek om debatten of lezingen te organiseren naar aanleiding van uitgebrachte rapportages door het Planbureau,’ aldus Berenschot. Verder wordt in het onderzoeksrapport gesteld dat de opdracht van het Planbureau onduidelijk is en dat slechts weinig mensen weten wat het doet en kan betekenen. Bovendien heeft de provincie zelf geen inzicht in haar eigen behoefte aan data cq informatie. Daardoor heeft de provincie geen expliciete onderzoeksagenda en is de opdracht aan het Planbureau te weinig gericht. De opdracht is niet afgeleid van de strategische beleidsagenda van de provincie.
 
Berenschot ziet vier opties voor de toekomstige inrichting en positionering van de onderzoeksfunctie in Zeeland: onderbrengen van het Planbureau bij de provincie, opheffen van het Planbureau en uitbesteding aan externe onderzoeksbureaus, continueren van de huidige situatie of het opzetten van een provinciaal datacenter, waarin het Planbureau opgaat. Berenschot adviseert te kiezen voor de laatste optie.
Het provinciale datacenter moet worden opgezet in samenwerking met het CBS en de Zeeuwse gemeenten en eventueel andere relevante regionale derde partijen, zoals onderwijsinstellingen als Hogeschool Zeeland, UCR en het bedrijfsleven. Met het CBS als partner is professionaliteit en continuïteit van onderzoek beter geregeld dan met een eigen klein, Zeeuws planbureau, aldus Berenschot. In verschillende provincies zijn vergelijkbare provinciale datacentra (Berenschot spreekt van Urban Data Centers - UCD’s) inmiddels gerealiseerd of in de maak. Het eerste provinciale datacenter is in januari 2018 in Limburg van start gegaan en waarschijnlijk zullen er in 2019 provinciale datacenters worden opgericht in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Friesland.

ZB-directeur Perry Moree stelt in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) het voorstel van Berenschot logisch te vinden, maar noemt het ook 'jammer voor de nog jonge ZB-organisatie dat het planbureau hier verdwijnt'. Moree geeft aan dat het in Amerikaanse bibliotheken niet ongebruikelijk is om statistici en onderzoekers in dienst te hebben, maar voor Nederland was het een uniek experiment. ’De provincie heeft dat besloten. Ik vond het wel een interessante combinatie,’ aldus Moree volgens PZC.

De provincie geeft in een persbericht aan dat de reorganisatie van het Planbureau naar verwachting niet zal leiden tot verlies van werkgelegenheid. De komende periode wordt er een kwartiermaker aangesteld die het concept van het datacenter moet gaan uitwerken en die aan het College van GS in het tweede kwartaal van 2019 rapporteert. Het streven is om in 2020 met het nieuwe datacentrum te starten.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ontstond in 2015 na een fusie tussen de stichting Zeeuwse Bibliotheek en de stichting Scoop, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. De fusie was ingegeven door een gezamenlijke bezuiniging van twee miljoen euro die de provincie in 2012 oplegde aan de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. Die fusie werd overigens verschillende keren uitgesteld, ging gepaard met een reorganisatie onder het personeel en aanzienlijke frictiekosten en verliep ook verder niet probleemloos.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie