HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB stopt in 2019 met pilot online cursussen
23-11-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) stopt per 1 januari 2019 met het aanbieden van online cursussen via de online Bibliotheek. Klanten die uiterlijk 31 december 2018 aan een cursus beginnen hebben nog een jaar de tijd om die af te ronden. Vanaf januari is het echter niet meer mogelijk om aan een nieuwe cursus te beginnen.
De pilot met de online cursussen werd op 14 november 2016 gelanceerd. Doelstelling van de pilot was om te zien of bibliotheekleden interesse zouden hebben voor dergelijke cursussen. 
 
De KB besloot vorig jaar tot verlenging van de pilot aangezien 30.000 bibliotheekleden een of meerdere cursussen gevolgd hadden, waarmee het beoogde doel van 20.000 deelnemers ruimschoots was gehaald.  'Hiermee is de doelstelling van 20.000 cursisten ruim gehaald. De KB heeft daarom besloten om de online cursussen te blijven aanbieden. Bibliotheekleden en bibliotheekmedewerkers geven aan dat de cursussen in het aanbod van de Bibliotheek thuishoren,' aldus de KB destijds. Wel werd besloten het aanbod te vernieuwen.
 
De KB geeft nu aan dat uit eind 2017 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de grootste gebruikersgroep bestaat uit hoogopgeleide 50-plussers. 'Zij gaven aan het huidige aanbod van een te laag niveau en/of een te lage kwaliteit te vinden. Zij zouden vooral ook graag cursussen volgen over onderwerpen als filosofie, geschiedenis, schrijven, kunstgeschiedenis en psychologie. De doelgroep voor wie het huidige niveau van de cursussen meer geschikt lijkt, bereiken we juist niet met de online Bibliotheek. Deze doelgroep is over het algemeen minder digitaal vaardig en heeft meer behoefte aan offline cursussen of lokale ondersteuning bij een digitale cursus,' aldus de KB.
 
De KB geeft aan dit jaar te hebben gekeken of er een oplossing kon worden gevonden voor de mismatch met de huidige gebruikers. 'De pilot ging intussen met een bescheiden aangepast aanbod verder. Uit een marktverkenning bleek echter dat er geen aanbieders zijn die tegen een redelijke prijs cursussen van een hoger niveau en over de gevraagde onderwerpen kunnen of willen aanbieden. Daarom hebben we besloten de pilot te stoppen,' zo stelt de KB.

De KB gaat in 2019 kijken of huidige en toekomstige gebruikers van de online Bibliotheek bediend kunnen worden met bijvoorbeeld digitale colleges en daarnaast samen met de sector te willen bekijken hoe voor kwetsbare doelgroepen educatief materiaal kan worden ingekocht en aangeboden op een manier en plek die bij die doelgroepen past.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie