HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Acties tegen mogelijke sluiting Bibliotheek Warnsveld
29-11-2018
Op 22 november werd duidelijk dat de bibliotheek om financiële redenen vanaf 1 januari 2019 niet langer kan blijven in gemeenschapshuis ‘t Warnshuus in het Gelderse Warnsveld, reden voor de Dorpsraad Warnsveld om een petitie en andere publieksacties te starten voor behoud van de bibliotheek en 't Warnshuus.  
Warnsveld (ruim 9000 inwoners) maakt deel uit van de gemeente Zutphen, die op 6 september forse bezuinigingen aankondigde. Aanvankelijk was het Zutphense college voornemens ook 150.000 euro te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening in de gemeente, maar de gemeenteraad besloot op 6 november deze voorgenomen bezuiniging te schrappen.  
 
Gerard Huis in 't Veld, directeur van Graafschap Bibliotheken, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente Zutphen, gaf destijds echter al aan dat de dreigende sluiting van de vestiging in Warnsveld daarmee nog niet van de baan zou zijn. Huis in ‘t Veld stelde dat de bibliotheek sinds oktober 2017 in gesprek is met de gemeente over de financiering van het bibliotheekwerk, met anderhalve ton meer subsidie als minimale inzet om beide Zutphense bibliotheekvestigingen open te kunnen houden. Hij toonde zich ook na het afblazen van de voorgenomen bezuiniging nog steeds bezorgd over het voortbestaan van de vestiging in Warnsveld. ‘Met onze huidige financiering was het al duidelijk dat de vestiging in 't Warnshuus op het spel stond,’ aldus Huis in ‘t Veld, die op 22 november aankondigde dat de vestiging in ‘t Warnshuus, die zowel de inwoners van Warnsveld als van de Zutphense wijk De Leesten (ca 10.000 inwoners) bedient, inderdaad niet langer meer open gehouden kan worden. In een bericht op haar website stelt de bibliotheek verheugd te zijn met het afblazen van de bezuinigingen, maar daarmee nog niet uit de problemen te zijn. ‘Want met de huidige subsidie en andere inkomstenbronnen kunnen wij de bibliotheek in Warnsveld niet openhouden. Wij hebben de afgelopen tijd meerdere gesprekken met het college van B. en W. gevoerd om de bibliotheek op zijn minst nog een half jaar open te houden. Met als ons doel tijd "te kopen" om samen met de gemeente te zoeken naar alternatieve vormen van bibliotheekwerk tegen lagere kosten. Het college wil dit onderzoek helaas niet ondersteunen en medefinancieren, ondanks de goede pogingen daartoe van wethouder Mathijs ten Broeke. Dat betekent dus dat door dit collegebesluit de Bibliotheek Warnsveld per 1 januari 2019 gesloten zal zijn voor het publiek,’ aldus de bibliotheek. (Zie ook de persconferentie waarin directeur Huis in ‘t Veld de sluiting aankondigt en uitleg geeft over de gesprekken met het college over mogelijkheden het filiaal open te houden.)

Met de dreigende sluiting van de bibliotheekvestiging dreigt ook ‘t Warnshuus te moeten sluiten, aangezien de bibliotheek een van de belangrijkste partijen binnen het gemeenschapshuis is. In reactie op het besluit van het college om geen onderzoek meer te doen naar mogelijkheden om de bibliotheekvestiging in ’t Warnshuus na 1 januari open te houden zijn de Dorpsraad Warnsveld en 't Warnshuus een petitie gestart voor behoud van de bibliotheek en 't Warnshuus, die ook online getekend kan worden. De Dorpsraad kondigt verder aan ook andere acties te zullen gaan voeren, zoals de inrichting van een ‘Wall of shame’ waar inwoners hun frustraties, zorgen of meningen kunnen ventileren, en gesprekken aan te gaan met het onderwijs.

De voltallige oppositie in de Zutphense raad, bestaande uit BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66 en de Stadspartij, heeft inmiddels een motie opgesteld, getiteld 'Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld', die zal worden ingediend in de gemeenteraadsvergadering van 17 december. In de motie wordt voorgesteld een éénmalige bijdrage van 50.000 euro te verstrekken aan Graafschap Bibliotheken waarmee de vestiging in Warnsveld tot tenminste juni 2019 open kan blijven, waarbij er tegelijkertijd zal worden gezocht naar een structurele oplossing om 't Warnshuus en de bibliotheekfunctie in aangepaste vorm te behouden.

Overigens heeft de gemeente Zutphen inmiddels toegezegd de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het dorpshuis tijdelijk over te willen nemen, aldus de Stentor. Wethouders Laura Werger en Mathijs Ten Broeke geven aan kansen te zien voor een goede exploitatie van 't Warnshuus door meer verhuurders te zoeken. ‘Een vorm van een bibliotheekvoorziening daarbij zou wat ons betreft belangrijk zijn. Maar daarnaast is er bijvoorbeeld ook al een ondernemer die mogelijkheden ziet voor uitbreiding van zijn activiteiten en zou er een hybride gebiedsteam vanuit 't Warnshuus kunnen gaan werken,’ aldus Werger. Gerard Huis in 't Veld van de Graafschap Bibliotheken noemt de toezegging over de exploitatie van 't Warnshuus een goed signaal, maar het is vervolgens wel de vraag hoe dat in te vullen. ‘Wij denken daar graag over mee en ik zou graag snel met het college in gesprek gaan, maar ik hecht er wel waarde aan om nu niet in een week te moeten beslissen. Daar wordt tijd voor gevraagd en daar zit nu vooral het knelpunt.’ aldus Huis in ‘t Veld in de Stentor.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie