HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Warnsveld mogelijk in afgeslankte vorm verder
18-12-2018
De gemeente Zutphen zal voor een jaar het bestuur van 't Warnshuus in Warnsveld overnemen en die periode gebruiken om te onderzoeken hoe het gemeenschapshuis financieel gezond voortgezet kan worden. Er zal ook gekeken worden naar de bibliotheek in ‘t Warnshuus, die mogelijk in afgeslankte vorm behouden kan blijven. 
De toekomst van ‘t Warnshuus was onzeker geworden nadat bleek dat de in het gemeenschapshuis gevestigde bibliotheek vanwege financiële problemen niet meer open gehouden kan worden. De gemeente Zutphen, waartoe Warnsveld behoort, kondigde op 6 september forse bezuinigingen aan. Aanvankelijk was het Zutphense college voornemens ook 150.000 euro te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening in de gemeente, maar de gemeenteraad besloot op 5 november deze voorgenomen bezuiniging te schrappen. Gerard Huis in 't Veld, directeur van Graafschap Bibliotheken, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in onder andere de gemeente Zutphen, gaf echter al aan dat de dreigende sluiting van de vestiging in Warnsveld daarmee nog niet van de baan zou zijn en de bibliotheek zag zich genoodzaakt de huur van het filiaal in ‘t Warnshuus per 1 januari 2019 op te zeggen. Met het wegvallen van de bibliotheek, de belangrijkste huurder binnen het gemeenschapshuis, stond de toekomst van ‘t Warnshuus op het spel.
 
Verantwoordelijk wethouder Laura Werger heeft nu echter toegezegd dat ‘t Warnshuus nog zeker een jaar verder kan. De gemeente Zutphen zal voor in ieder geval een jaar de exploitatie en het bestuur overnemen en die periode gebruiken om te onderzoeken hoe het gemeenschapshuis financieel gezond voortgezet kan worden. Het bestuur van Stichting Kulturhus Warnsveld treedt per 1 januari af. Drie wethouders zullen plaatsnemen in het bestuur. Werger zegt tegenover Omroep Gelderland: 'Wij hebben de afgelopen vijf jaar teveel gevraagd en verwacht van het huidige bestuur. Ze hebben echt een huzarenstukje geleverd en we zijn heel blij met hen, maar het vraagstuk is ingewikkeld en moeilijk.’

Het nieuw te vormen bestuur waar de drie wethouders in plaatsnemen gaat ook kijken naar het behoud van de bibliotheekvestiging in 't Warnshuus. Mogelijk kan de vestiging van Graafschap Bibliotheken in afgeslankte vorm behouden blijven. De gemeente en de bibliotheek zijn daarover nog in gesprek. Wethouder Werger zegt daarover: ‘We zijn nog steeds met de bibliotheek in gesprek. Te denken valt aan het huren van een kleinere ruimte waarbij de bibliotheek in aangepaste vorm toch nog behouden blijft. Ook gaan we bespreken welke vormen mogelijk zijn om de bibliotheek meer inkomsten te laten genereren. Bijvoorbeeld door middel van horeca of zeven dagen per week open.’
Bibliotheekdirecteur Gerard Huis In 't Veld zegt over de toekomst van de vestiging in Warnsveld tegenover Omroep Gelderland: 'Er zijn nog wel wat punten op te lossen voordat ik zeker kan zeggen dat de bibliotheek in afgeslankte vorm daadwerkelijk doorgezet kan worden. We moeten de plannen echt verder uitwerken. (...) Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt om een versoberingsscenario op papier te zetten, maar we zijn er nog niet uit.’
Het Zutphense college heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van maandag 17 december toegezegd er alles aan te zullen doen om 't Warnshuus en een bibliotheek in Warnsveld te behouden. De oppositie kwam nog met een motie (pdf) waarin verschillende eisen aan het college werden gesteld om de zekerheid te creëren dat 't Warnshuus overeind blijft mét een bibliotheek. Die motie werd aangehouden na de toezegging van de wethouder dat ze er alles aan doet om de voorzieningen in Warnsveld in stand te houden.

Overigens wordt er ook nog actie gevoerd voor het behoud van een volwaardige bibliotheek in 't Warnshuus. Een op 27 november gestarte handtekeningenactie leverde reeds meer dan 7000 steunbetuigingen op, en op zaterdag 15 december liepen actievoerende bewoners van Warnsveld een ‘vreedzame mars’ om te betogen voor het behoud van een volwaardige bibliotheek in 't Warnshuus, zo bericht Omroep Gelderland.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie