HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CBS: Bijna 900.000 Nederlanders gebruiken nooit internet
10-01-2019
Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder hebben ongeveer 886 duizend mensen in 2018 nog nooit internet gebruikt. Dit is zes procent van de bevolking. Vooral 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat bijna de helft van de circa 900.000 Nederlanders die nooit op internet zitten, bestaat uit 75-plussers. Overigens is die groep 75-plussers die nog nooit online is geweest de laatste jaren wel sterk afgenomen. In 2012 gaf 66 procent van hen aan nog nooit internet te hebben gebruikt, terwijl het in 2018 nog om 32 procent van de 75-plussers ging. Ook bij de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar is het aandeel dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van het internet vrij sterk teruggelopen, van 43 procent in 2012 naar 10 procent in 2018. In de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar was 4 procent in 2018 nog nooit online geweest (was 6 procent in 2012). Personen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar maken bijna allemaal gebruik van het internet. 
 
Het totale aandeel Nederlanders dat nog nooit internet heeft gebruikt daalde van 10 procent in 2012 naar 6 procent in 2018. Van de mensen die geen internet gebruikten had 46 procent in 2018 thuis ook geen toegang tot het web. De resterende 54 procent heeft wel een internetverbinding thuis, maar maakt hier geen gebruik van. 

In 2018 was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. In 2012 was dat nog 76 procent. Meer dan 95 procent van de 12- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden gebruikten het internet dagelijks. Ook 45 procent van de 75-plussers is dagelijks op het web.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat belangrijke factoren bij het wel of niet gebruiken van internet naast leeftijd verder zijn opleiding en geslacht. Zo zijn het binnen de groep van 75-plussers vaker vrouwen dan mannen die geen internet gebruiken. In 2018 gaf 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen van 75 jaar of ouder aan nooit op het web te zitten. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn het vooral vrouwen die niet actief zijn. Laagopgeleide 75-plussers horen vaker bij de niet-internetters (44 procent) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (11 procent). In de overige leeftijdscategorieën zijn het ook vooral de laagopgeleide Nederlanders die aangeven niet op het web te surfen.

Als verklaringen om geen internet te gebruiken geven mensen aan geen interesse te hebben in het internet of het niet zinvol te vinden (64 procent), geen mogelijkheden of een gebrek aan kennis of vaardigheden te hebben (35 procent). Ook werd door 15 procent genoemd dat bezorgdheid over privacy en veiligheid een rol speelt om thuis geen internet te hebben, of dat de benodigde apparatuur te duur is.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie