HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Indienen nieuwe ronde Innovatiesubsidie KB vanaf 1 februari
23-01-2019
De Koninklijke Bibliotheek (KB) stelt net als in voorgaande jaren ook voor de periode 2019-2022 jaarlijks weer 200.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten van openbare bibliotheken. De nieuwe regeling is de opvolger van de Tijdelijke regeling Innovatiegelden 2017-2018. Voorstellen kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 31 maart worden ingediend bij de KB. 
De KB stelt dat in de nieuwe regeling de focus niet alleen ligt op de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven, zoals bij de voorgaande regeling, maar ook op digitale transformatie, Er zijn nieuwe criteria toegevoegd: op het gebied van digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is.

De regeling (pdf) staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximumbedrag van 50.000 euro voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van twee jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal 15.000 euro. Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda, zo stelt de KB. 

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn die projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking die door de Innovatieraad wordt opgesteld op basis van de criteria uit de regeling. De Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek beslist over de af- of toewijzing van subsidieaanvragen. Gedurende de looptijd van deze regeling kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer een aanvraag indienen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB, zo meldt de KB.. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen.

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 31 maart worden ingediend met behulp van het Aanvraagformulier Subsidiegelden Innovatie 2019 (Word-document).

Vorig jaar werden er voor 23 projecten aanvragen ingediend bij de KB, waarvan er elf een innovatiesubsidie ontvingen. In het kader van de Tijdelijke regeling Innovatiegelden 2017-2018 was toen nog een maximumbedrag van 20.000 euro beschikbaar voor de gehonoreerde projecten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie