HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB presenteert beleidsplan 2019 - 2022
28-01-2019
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onlangs haar beleidsplan voor de periode 2019 -2022 gepresenteerd, getiteld Werken met woorden
De KB stelt over haar beleidsplan Werken met woorden (pdf) dat centraal staat de maatschappelijke waarde van de inspanningen van de KB: 'als publiek gefinancierde organisatie staat de bijdrage die de KB aan de maatschappij kan leveren voorop. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG’s, zijn hiervoor de leidraad.’
 
De KB gaat in het beleidsplan uit van drie leidende principes: ‘maatschappelijke waarde centraal’, ‘digitaal voorop’ en ‘denken in netwerken’. Voor de KB staan daarbij vier strategische prioriteiten centraal waar zij de komende vier jaar resultaten wil behalen:
1. Het geschreven woord aan het werk zetten in de maatschappij
2. Zorgen voor het geschreven woord
3. De infrastructuur voor het geschreven woord organiseren
4. Onze organisatie en onze netwerken ontwikkelen om dit te kunnen

In het kader van het eerste punt wil de KB onder andere bijdragen aan het vergroten van de (digitale) geletterdheid, onder andere door toegang te bieden tot haar digitale diensten. De KB kondigt verder aan in de periode 2019-2022 het geschreven woord te willen ‘vieren’.
Onder het kopje ‘Zorgen voor het geschreven woord’ wordt melding gemaakt van de plannen voor nieuwe huisvesting, waar de overgangen tussen de publieks- en werkruimtes natuurlijker, minder rigide, zullen zijn. De KB wil gehuisvest zijn op een manier die aansluit bij de publieke rol die ze beoogt.
Onder het kopje ‘De infrastructuur voor het geschreven woord organiseren’ stelt de KB een ‘krachtige publieke node’ in het informatienetwerk te willen zijn en met het oog daarop te streven naar een radicale verandering van processen, denken en organiseren rond haar informatievoorziening.
Om dit alles te realiseren wil de KB haar organisatie anders sturen, meer gebaseerd op samenwerking en betekenis. Ze wil wendbaarder worden en meer lerend vermogen ontwikkelen.

De tekst van de nu gepresenteerde definitieve versie van Werken met woorden lijkt overigens weinig te verschillen van de conceptversie die de KB in augustus 2018 naar buiten bracht en waarover bibliotheekblad.nl destijds uitgebreider berichtte.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie