HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BiblioNu en directeur Jimmy Hendriks uit elkaar
05-02-2019
Directeur-bestuurder Jimmy Hendriks van BiblioNu is per 1 februari vertrokken bij de bibliotheekorganisatie. De aanleiding voor Hendriks’ vertrek zou liggen in een verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en de directeur over het herstelplan voor de bibliotheekvestiging in Venray. 
In een persbericht op de website van BiblioNu (verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas) stelt de Raad van Toezicht dat de bibliotheek en de directeur ‘in goed overleg’ hebben besloten om per 1 februari 2019 afscheid van elkaar te nemen vanwege een verschil van inzicht over het herstelplan voor de bibliotheek in Venray. De Raad van Toezicht stelt de toekomstvisie te steunen die Hendriks in het najaar van 2018 opstelde, maar bij de bespreking van de conceptversie van een herstelplan op basis van deze visie bleken te grote verschillen van inzicht te bestaan tussen Hendriks en de Raad van Toezicht over de te volgen koers. De afgelopen maanden werkte Hendriks aan de concretisering van de in 2018 opgestelde visie in een herstelplan. 
 
De medewerkers van BiblioNu zijn inmiddels ingelicht over het besluit. Ook heeft de Raad van Toezicht gesproken met wethouder Thielen (Venray) en wethouder Geurts (Horst aan de Maas) over de gevolgen. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht ervoor zorgt dat het herstelplan voor de Venrayse vestiging van BiblioNu wordt opgesteld, en dat BiblioNu betrokken blijft bij de visieontwikkeling bibliotheekwerk Horst aan de Maas en het Gasthoes, aldus de bibliotheek in het persbericht.

De Limburger meldt op 24 januari dat Hendriks volgens de Raad van Toezicht van BiblioNu te lang wilde discussiëren over de toekomst van de bibliotheek, terwijl er knopen doorgehakt moeten worden. Beide partijen zouden volgens De Limburger van mening verschillen over het tempo waarin de organisatie klaar zou moeten worden gestoomd voor de toekomst. Hendriks wilde blijven discussiëren over de nieuwe richting die beide bibliotheekvestigingen - die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen - moeten inslaan, terwijl de Raad van Toezicht haast wilde maken met een herstelplan. Jan-Hein de Wit van de Raad van Toezicht stelt in De Limburger: ‘Met name in de gemeente Venray dringt de tijd. De politiek van Venray blijft niet eindeloos wachten op een plan waarin staat hoe wij vanaf 2020 een stabiele exploitatie zonder tekorten denken te realiseren. Dat plan moet aangevuld worden met cijfers over hoeveel geld dat kost, hoeveel personeel we nodig hebben en een voorstel over hoe we medewerking aan de verhuizing naar het Albert-Heijnpand denken te verlenen.’
BiblioNu laat in een bericht op haar website overigens weten zich te distantiëren van het artikel in De Limburger. ‘Raad van Toezicht-voorzitter Jan-Hein de Wit heeft voor het stuk de betreffende journaliste uitvoerig te woord gestaan (zijn verzoek om de tekst vóór publicatie te mogen inzien, werd niet gehonoreerd) en is zeer geschrokken van de teksten die hem ten onrechte in de mond worden gelegd. Verschillende letterlijke citaten (“aan de kant geschoven”, “schoot niet op” en “hakte geen knopen door”) zijn door hem niet gedaan. Jan-Hein de Wit en BiblioNu betreuren het zeer dat De Limburger onzorgvuldig omspringt met het vertrouwen (in de vorm van een mondelinge toelichting) dat wij hebben gegeven. Door de publicatie worden Jimmy Hendriks, Jan-Hein de Wit en BiblioNu onnodig en ten onrechte beschadigd,’ aldus BiblioNu.
Raad van Toezicht-voorzitter De Wit stelt tegenover Hallo Horst aan de Maas naar aanleiding van het vertrek van Hendriks dat de deadline voor het herstelplan voor de bibliotheek in Venray gesteld was op 1 februari, ‘en toen we besloten te kijken hoe ver Jimmy was, concludeerden we dat het niet zo goed ging. Wij stelden voor om als Raad van Toezicht het plan over te nemen omdat wij er geen vertrouwen in hadden. Jimmy heeft hier over nagedacht en heeft daarna besloten dat het beter was om het aan ons over te laten. Hij legt daarbij zijn functie neer als bestuurder. Van een conflict was geen sprake,' aldus De Wit.
 
De gemeenteraad van Horst heeft tijdens een vergadering op 29 januari inmiddels gesproken over de nieuw ontstane situatie en de toekomst van de bibliotheek. Dit mede op verzoek van de VVD-fractie die hiertoe een raadsvraag indiende. De VVD noemt de berichtgeving over het vertrek van Hendriks verontrustend, ‘zeker in deze cruciale fase waarin over de toekomst van de bibliotheekvoorziening in Horst aan de Maas moet worden besloten’. In Horst aan de Maas wordt momenteel nagedacht over de toekomst van de bibliotheekvoorziening, die zou moeten verhuizen naar het Gasthoês als de verbouwing van dat vernieuwde culturele centrum klaar is. In het Gasthoes moeten naast de bibliotheek ook omroep Reindonk, Koninklijke Harmonie van Horst en andere culturele verenigingen komen. Verantwoordelijk wethouder Han Geurts gaf in de vergadering van 29 januari aan de RvT te hebben meegegeven bij de aanstelling van een nieuwe directeur in gedachten te houden dat het niet moet leiden tot vertraging bij de verhuizing naar ‘t Gasthoes, waarover op 3 juni definitief zal worden besloten.

Jimmy Hendriks, die eerder onder andere werkzaam was bij IrisZorg, een organisatie op het gebied van verslavingszorg in Gelderland en Overijssel, en bij Lister, een instelling die zich richt op de opvang en begeleiding van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, trad in maart 2017 aan als directeur van BiblioNu. 
 
BiblioNu kampt al enige tijd met financiële problemen. Zo werd 2017 afgesloten met een tekort van 90.000 euro en slaagde de organisatie er ook daarna niet in uit de rode cijfers te komen. In juni 2018 kopte De Limburger zelfs dat BiblioNu op ‘omkiepen’ zou staan. Als de gemeenten Venray en Horst aan de Maas financieel niet zouden bijspringen, zou BiblioNu in 2019 niet meer de salarissen en rekeningen kunnen betalen, aldus het artikel. Hendriks bevestigde in oktober 2018 tegenover De Limburger nogmaals dat BiblioNu zonder extra geld in 2019 niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen zonder fors in de organisatie te snijden. In feite dreigt daarmee een faillissement. 
BiblioNu had daarom voor 2019 bij de gemeente Horst aan de Maas een subsidie van 724.200 euro aangevraagd, 193.055 euro boven het budget van 531.145 euro voor 2018. De Horster gemeenteraad stemde echter niet in met een verhoging van de subsidie en besloot op 20 november dat die voor 2019 gehandhaafd blijft op 531.145 euro. Volgens het college is een verhoging van de subsidie niet verantwoord, omdat momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie van BiblioNu. Verschillende fracties vonden dat eerst de kaders van de nieuwe bibliotheekvisie duidelijk moeten zijn alvorens discussies te gaan voeren over de subsidie. Ook bij de gemeente Venray werd voor 2019 een hoger bedrag aangevraagd, te weten 761.000 euro tegenover 622.000 euro in 2018, omdat de bibliotheek naar eigen zeggen anders niet meer aan haar betalingsverplichting zou kunnen voldoen. Ook de gemeenteraad van Venray besloot in november bij de behandeling van de begroting dat de bibliotheek niet kan rekenen op extra geld en onder curatele zal komen te staan. Venray verplichtte BiblioNu ieder kwartaal de boeken te laten zien aan de gemeente, waarbij wordt bekeken wat er met de subsidie gedaan is, en voor 1 februari moest BiblioNu een herstelplan presenteren waaruit blijkt hoe ze financieel weer gezond wil worden en wat ze in de toekomst wil doen voor de burgers, aldus Omroep Venray in december 2018. Overigens bestaan er ook in Venray plannen om de bibliotheek te verhuizen van de huidige locatie aan de Merseloseweg naar het pand van de voormalige Albert Heijn aan het Henseniusplein. Daardoor zit er nog extra druk op de ketel.

BiblioNu heeft overigens sinds 2010 verschillende keren te maken gekregen met gemeentelijke bezuinigingen.

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur, waarvoor de bibliotheek de tijd wil nemen, zullen de vestigingshoofden van de vestigingen in Venray en Horst fungeren als gesprekspartners voor beide gemeenten. Zij zullen ook betrokken zijn bij de voorbereidingen van de verhuizing van beide vestigingen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie