HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheken en uitvoeringsorganisaties overheid gaan samenwerken bij aanpak digitale inclusie
07-02-2019
Bibliotheken en acht landelijke uitvoeringsorganisaties van de overheid, verenigd in de Manifestgroep, gaan samenwerken om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Zo moeten er in bibliotheken informatiepunten komen waar mensen terecht kunnen voor informatie over de digitale overheid, specifiek van de deelnemende Manifestgroep-partijen.
De Manifestgroep wordt gevormd door CAK, Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en Sociale Verzekeringsbank (SVB). Samen met deze partijen heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) het plan 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' ingediend bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In december is de inhoudelijke en financiële aanvraag goedgekeurd en in januari door de staatssecretaris vastgesteld 

Met het plan ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ (pdf) willen de samenwerkende partijen meer niet-digivaardige burgers stimuleren om deel te nemen aan digivaardigheidscursussen dan nu al gebeurt in bibliotheken, met als doel dat steeds meer mensen (digitaal) zelfredzaam worden. Daarnaast willen de partijen voor mensen die (blijvend) ondersteuning nodig hebben in de bibliotheek informatiepunten ontwikkelen, waar men terecht kan voor informatie over de digitale overheid afkomstig van de deelnemende uitvoeringsorganisaties. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteunt de aanpak met 1,9 miljoen euro, zo meldt de VNG
 
Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze vorm van ondersteuning. Medio 2019 starten de eerste vijftien 'kopgroep-bibliotheken' die de weg plaveien voor verdere uitrol in de twee jaar daarna, aldus de KB

Er is een eenmalige projectsubsidie van 25.000 euro per kopgroep-bibliotheek beschikbaar. Daarnaast komt er een generieke subsidie voor alle bibliotheken die de digivaardigheidscursussen Klik & Tik en Digisterker aanbieden (€ 0,03 per inwoner in 2019). Naar verwachting vindt het project doorgang in 2020 en 2021 en zal de bijdrage voor cursussen en informatiepunten stijgen naar € 0,05, respectievelijk € 0,08 per inwoner.
Bibliotheken kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar het subsidieloket van de KB, e-mail subsidieloket@kb.nl. Zij ontvangen dan de voorwaarden en een aanmeldformulier, zo meldt de KB.

De samenwerking met de Belastingdienst is verlengd voor vier jaar, waarbij nu de nadruk ligt op het bestendigen en verder uitbouwen van de spreekuren door maatschappelijk dienstverleners. De samenwerking ligt in het verlengde van het project met de Manifestgroep. De basis, de digivaardigheidscursussen, wordt vanuit het traject met de Manifestgroep gefinancierd. De Belastingdienst stelt hiervoor voor de periode 2019-2022 via de subsidieregeling voor belastingdienstverlening een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar aan bibliotheekorganisaties (€ 0,02 per inwoner per jaar), zo wordt gemeld op de website Bibliotheek en basisvaardigheden. (Overigens wordt in de subsidieregeling zelf melding gemaakt van een subsidieplafond van 1.360.000 euro). Deze bijdrage komt boven op de € 0,03 per inwoner voor het project digitale inclusie.

Staatssecretaris Knops kondigde in de op 12 december 2018 verstuurde Kamerbrief ‘Digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen’ (pdf) maatregelen aan waardoor iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving, waarbij hij verwees naar de eerder gelanceerde ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ en de ‘Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter’. In de brief kondigde de staatssecretaris reeds aan dat het samenwerkingsproject met de uitvoeringsorganisaties in 2019 van start zou gaan met vijftien pilotbibliotheken. ‘We zorgen dat mensen nog beter geholpen worden in bibliotheken. Nu kun je al hulp krijgen bij het doen van belastingaangifte. Straks moeten mensen in bibliotheken ook informatie krijgen over bijvoorbeeld de digitale manieren om een uitkering of toeslag aan te vragen. Vijftien bibliotheken starten hier al mee in het begin van 2019. Andere bibliotheken volgen later,’ aldus de staatssecretaris in de brief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie