HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Kennemerwaard en Centrum voor de Kunsten Artiance willen fuseren
08-02-2019
Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar, onderzoeken de mogelijkheid van nadere samenwerking - of zelfs fusie - tussen beide organisaties. Het onderzoek zou in de loop van april afgerond moeten zijn.
Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance zijn afgelopen december een onderzoek gestart om de mogelijkheden van intensieve vormen van samenwerking of een fusie te verkennen. Het verkennende onderzoek, dat in de loop van april 2019 afgerond zou moeten zijn, komt voort uit een intentieovereenkomst die de directeuren van beide instellingen in november 2018 tekenden.

Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance stellen dat beider werkgebieden steeds meer raakvlakken vertonen en dat de samenwerking de laatste jaren op diverse fronten dan ook al is geïntensiveerd. Zo werken de bibliotheek en Artiance bijvoorbeeld al nauw samen met onder andere het project Dag & Dauw en het Film & Media festival. 
 
Er liggen daarnaast echter volgens beide instellingen ook nog diverse kansen in het onderwijs en het sociale domein. Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen te laten ontwikkelen, het levenslang leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur en de bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing.

Artiance-directeur Rob Bangert zegt over de fusieplannen: ‘Het is geen ongewone combinatie. In het land zijn de afgelopen jaren al zo'n 18 bibliotheken gefuseerd met centra voor kunsten. Als we nu niet de handschoen samen oppakken, dan zitten we op korte termijn, over twee tot drie jaar, in elkaars vaarwater. Daarnaast is het voor ons met het oog op de continuïteit verstandig om een grotere partner te hebben.’

Erna Winters, directeur van Bibliotheek Kennemerwaard, voegt daaraan toe: ‘Ik zie dat we de laatste jaren steeds meer naar elkaar toe aan het bewegen zijn in onze programmering. We zien kansen om betere producten te ontwikkelen. Zo zijn we beide actief op scholen. Wij zitten op leesbevordering en Artiance op cultuureducatie, ik denk dat die twee elkaar enorm kunnen versterken. Scholen kun je zo veel beter helpen in de ontwikkeling van kinderen.’

Het samengaan van een bibliotheek met een centrum voor de kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke CAO. te komen. Ook hebben de brancheorganisaties de wens geuit om samen te gaan en een gezamenlijk certificeringskader is al aanwezig. Voorbeelden van een fusieorganisatie waarin bibliotheek en een centrum van de kunsten samen zijn gegaan, zijn BplusC in Leiden, Idea Soest, Stadkamer Zwolle en Cultura Ede.

Het streven is om het verkennende onderzoek in de loop van april af te ronden. Daarna kunnen de plannen voorgelegd worden aan de ondernemingsraden en vervolgens aan beide Raden van Toezicht. Als het aan Winters en Bangert ligt kan er per 1 januari 2020 in ieder geval een verregaande vorm van samenwerking gerealiseerd zijn, met wellicht op wat langere termijn een fusie.

In deze podcast gaan Bangert en Winters nader in op het onderzoek en op de mogelijke fusie.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie