HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leescoalitie ontvangt vier ton van VriendenLoterij voor versterking leescultuur
11-02-2019
VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van 400.000 euro uitgereikt aan de Leescoalitie, het samenwerkingsverband van landelijke organisaties die zich richten op het bevorderen van lezen en leesplezier. Met dit bedrag wil de Leescoalitie de komende jaren campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.
De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z’n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur.
 
De Leescoalitie heeft twee ambities geformuleerd waar zij de komende jaren aan wil werken: in 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand en zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.

Naast de eigen activiteiten die de deelnemers van de Leescoalitie uitvoeren, voeren zij jaarlijks één gemeenschappelijk programma uit. Deze gezamenlijke campagne sluit aan bij de ambities van de Leescoalitie. In 2013 ging het bijvoorbeeld om het Jaar van het Voorlezen, in 2014 om Vaders voor lezen, in 2016 om Jaar van het Boek en in 2018 om Lees met andermans ogen.

Dankzij de steun van de VriendenLoterij zal eind 2019 een nieuwe campagne van start gaan, gericht op grootouders en de belangrijke rol die zij kunnen spelen in de leesopvoeding van kinderen.
 
Gerlien van Dalen, voorzitter Leescoalitie, stelt in een persbericht over de schenking: 'Het is fantastisch dat de VriendenLoterij ons wil ondersteunen om onze belangrijke doelen te behalen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er nu én in de toekomst voldoende boekenliefhebbers en lezers zijn en dat we de leescultuur in Nederland in al haar facetten versterken.'

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: 'Voor ieder kind zijn taalbegrip en -expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals de Leescoalitie, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.'

Onlangs werd bekend dat ook de CPNB een donatie van 500.000 euro van de VriendenLoterij heeft ontvangen om daarmee het nieuwe initiatief de Nationale Boekenboost te kunnen organiseren.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie