HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB distantieert zich van overeenkomst KB met Belastingdienst
18-02-2019
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) laat vandaag weten dat het bestuur unaniem besloten heeft om de overeenkomst van de Koninklijke Bibliotheek (KB) met de Belastingdienst niet mede te onderschrijven, 'omdat een gezonde zakelijke propositie voor de openbare bibliotheken ontbreekt'. De VOB stelt dat de KB de huidige overeenkomst heeft gesloten zonder instemming van de VOB.
In een op 15 februari gedateerde brief (pdf) aan haar leden stelt de VOB positief te staan tegenover het idee dat openbare bibliotheken burgers helpen met de digitale belastingaangifte, maar dat het voldoen aan de gestelde criteria en een passende ondersteuning leveren aan burgers geld kosten. 'Met de vergoeding die de KB overeengekomen is met de belastingdienst kunnen de gevraagde inspanningen niet kostendekkend geleverd worden. De bibliotheken moeten fors geld bijleggen. Leden van de VOB hebben bij bestuur, directie en in de ledenvergadering van januari 2019 hun zorgen en onvrede geuit over de door de KB gesloten overeenkomst met de belastingdienst. Bij een eerdere overeenkomst tussen belastingdienst en KB in 2016 heeft de VOB reeds haar zorgen geuit over de zakelijke uitwerking en aangedrongen op een tussentijdse evaluatie. Dit heeft geleid tot een Total Cost of Ownership (TCO) onderzoek, uitgevoerd door Ecorys. Hierin werd geconstateerd dat bibliotheken bovenop de subsidie van de belastingdienst, zelf een extra investering van 254% van het subsidiebedrag hebben moeten doen. De resultaten van het TCO onderzoek hebben echter niet geresulteerd in een hogere vergoeding in de nieuwe overeenkomst met de belastingdienst,' aldus de VOB. (Voor het Ecorys-onderzoek, zie hier - pdf)

De VOB stelt verder in de brief bij de KB herhaaldelijk te hebben aangedrongen op een goede zakelijke propositie op basis van daadwerkelijke kosten. De VOB schrijft het te betreuren dat de huidige overeenkomst zonder haar instemming is gesloten. 'temeer omdat zij laagdrempelige hulp bij maatschappelijke problemen een belangrijke rol vindt van de openbare bibliotheken. Bovendien hecht de VOB eraan een betrouwbare partner te zijn van overheden en burgers. Hierbij past het niet om naar partijen onrealistische verwachtingen te wekken,' aldus de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie