HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB en CB vernieuwen overeenkomst over levering e-books
07-03-2019
Onlangs hebben Matthijs Suidman (directeur media van Centraal Boekhuis) en Lily Knibbeler (algemeen directeur van de KB) een vernieuwde overeenkomst getekend voor de dienstverlening rondom de levering van e-books. De partijen spreken af dat de huidige dienstverlening van CB aan de KB wordt voortgezet én uitgebreid. 
Om tot een nieuwe overeenkomst te kunnen komen, heeft de KB begin 2018 een marktconsultatie uitgevoerd om te bepalen of er meerdere/andere partijen uitgenodigd moesten worden om een voorstel te doen. CB reageerde als enige op de marktconsulatie en daarmee hoefde er niet aanbesteed te worden, zo meldt de KB.

‘Gedurende 2018 hebben onderhandelingen plaatsgevonden over de kosten voor de huidige dienstverlening en eventuele uitbreiding van de dienstverlening door de komst van het e-lendingconvenant,’ aldus de KB. De nieuwe overeenkomst maakt een transparante verslaglegging voor de rechthebbenden naar Lira en Pictoright mogelijk en de administratieve afhandeling van uitleenvergoedingen wordt erin geregeld. 
 
Het e-lendingconvenant, dat per 1 januari 2019 in werking is getreden, werd in oktober 2018 ondertekend door het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond, Stichting Lira en Stichting Pictoright. In dit convenant zijn de afspraken tussen organisaties in de boekenbranche vastgelegd over het uitlenen van e-books aan leden van de openbare bibliotheek en over de vergoeding die uitgevers, auteurs, vertalers en illustratoren daarvoor ontvangen. Het uitgangspunt van het convenant blijft het zogeheten ‘one copy multiple users’-model, dat op dit moment reeds voor de online Bibliotheek wordt gehanteerd en dat inhoudt dat een e-book aan meerdere bibliotheekgebruikers tegelijkertijd kan worden uitgeleend. Door het convenant zullen er meer titels, meer actuele titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar moeten komen, zo stelde het ministerie van OCW in oktober 2018 in een persbericht. De uitgevers zorgen ervoor dat zoveel mogelijk e-books uiterlijk tussen de zes maanden en een jaar na verschijnen ter beschikking van de online Bibliotheek komen
Bovendien zullen auteurs, vertalers en beeldmakers met ingang van 2019 per uitlening betaald worden. De hoogte van de uitleenvergoeding is gebaseerd op een overeenkomst die de KB maakt met een uitgever over een specifiek e-book. Deze vergoeding varieert, waarbij onder andere wordt gekeken naar de populariteit en actualiteit van de titel. De verdeling van de uitleenvergoeding tussen uitgever en makers is 50/50 voor oorspronkelijk Nederlandstalige titels. Voor in het Nederlands vertaalde titels geldt een verdeling van 1/3 deel voor de vertaler en 2/3 deel voor de uitgever en de oorspronkelijke buitenlandse auteur samen, waarbij de uitgever de afdracht aan de buitenlandse auteur verzorgt. Nederlandstalige auteurs, vertalers en illustratoren zullen met ingang van 2019 hun vergoeding ontvangen via Lira/Pictoright (min of meer conform de systematiek van het huidige leenrecht). Voor hen is een extra vergoeding beschikbaar vanuit OCW. Die vergoeding voor de uitlening van een titel wordt met 50% verhoogd.

Voor de uitvoering van het convenant maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een budget vrij dat oploopt tot 3 miljoen euro in 2021.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie