HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams parlement keurt resolutie over toekomst openbare bibliotheek goed
08-03-2019
Op 28 februari heeft de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement unaniem een resolutie goedgekeurd waarin de Vlaamse regering onder meer wordt opgeroepen om de bibliotheek te beschouwen als een basisdienst waar elke burger recht op heeft. Aan de resolutie zijn niet direct politieke consequenties verbonden, maar kan vooral gezien worden als een politiek signaal. 
In de resolutie (pdf) wordt verwezen naar de campagne #bibvooriedereen, die bijna 57.000 handtekeningen opleverde en naar het zogeheten bibliotheekcharter, dat in het kader van de campagne werd gelanceerd en dat door 231 gemeentebesturen werd onderschreven, waarmee ze hun betrokkenheid toonden om te blijven investeren in een toegankelijke en professioneel uitgebouwde bibliotheek als basisdienst voor elke burger.

Sinds 2016 zijn Vlaamse gemeenten niet meer - zoals voorheen -verplicht om een bibliotheek te hebben. Gemeentebesturen hebben sinds 2016 door de overheveling van de middelen uit de sectordecreten naar het Gemeentefonds meer autonomie en beslissen nu zelf of ze een openbare bibliotheek willen inrichten en hoe die er dan moet uitzien. De campagne #bibvooriedereen was er op gericht aandacht te vragen voor de waarde van de openbare bibliotheken en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te bepleiten de bibliotheek niet los te laten.

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams parlement nodigde de initiatiefnemers van #bibvooriedereen (waaronder de VVBAD) op 13 december 2018 uit om een toelichting te geven bij hun actie en verzoekschrift. In vervolg hierop dienden Bart Caron (Groen), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), Marius Meremans (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Katia Segers (SP.A) de resolutie in, die op 28 februari door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media unaniem werd goedgekeurd (zie ook het verslag - pdf). De VVBAD spreekt van ‘een krachtig politiek signaal, over de partijgrenzen heen’. ‘Hoewel er niet meteen praktische gevolgen aan verbonden zijn, mag de symbolische kracht ervan niet onderschat worden. Het is een statement waarop de sector, zowel op Vlaams niveau als lokaal, nog vaak beroep kan doen,’ aldus de VVBAD.

In de resolutie wordt de Vlaamse regering opgeroepen om de openbare bibliotheek te beschouwen als een basisdienst vanuit het lokaal bestuur waar elke burger recht op heeft en om via de recent gelanceerde lokale vrijetijdsmonitor te meten hoe de werking van de openbare bibliotheken evolueert en er beleidsconclusies uit te trekken. Verder wordt de Vlaamse regering in de resolutie gevraagd blijvende aandacht te hebben voor innovatieve ondersteuningsinstrumenten, zoals het eengemaakt bibliotheeksysteem en de centrale catalogus op het Vlaamse niveau, en wordt er op aangedrongen bibliotheken de mogelijkheid te blijven bieden om extra projectmiddelen te verwerven.

In de loop van maart wordt de resolutie voorgelegd aan de plenaire vergadering.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie