HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ton Brandenbarg 'verkenner’ voor uitvoering motie-Asscher
15-03-2019
Het ministerie van OCW laat weten dat Ton Brandenbarg, oud-directeur Zeeuwse Bibliotheek, als onafhankelijk verkenner in gesprek gaat met gemeenten en bibliotheekorganisaties die een financiële bijdrage zouden willen hebben op basis van de uitvoering van de motie-Asscher over verschralend bibliotheekwerk in kleine gemeenten. Hij doet dat op grond van een inventarisatie van de stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en eventuele aanvullingen door andere betrokken partijen.
 
Gemeenten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het bedrag van € 1 miljoen per jaar dat OCW voor de periode 2019-2021 beschikbaar heeft gesteld, dienen voor zo’n tijdelijke stimuleringssubsidie een meerjarig gemeentelijk plan voor het opzetten van een bibliotheeklocatie te maken. Meerjarig wil zeggen: tenminste voor de lopende raadsperiode, zo meldt OCW. De bijdrage wordt alleen verstrekt als er daadwerkelijk een bibliotheekvestiging tot stand komt. Dit hoeft geen op zichzelf staande vestiging te zijn. Een vestiging kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie. 

In de brief die minister Van Engelshoven op 17 januari 2019 naar de Tweede Kamer zond, waren al enkele globale voorwaarden opgenomen:
  • Het gaat om bibliotheekvestigingen in niet-stedelijke gebieden, waar het netwerk te dun is geworden;
  • Tijdelijke ondersteuning op die plekken waar dit het hardst nodig is en waar het kansrijk is blijkens bestuurlijk commitment van de gemeente en/of provincie. VNG en IPO kunnen hiervoor suggesties doen;
  • Het budget is tijdelijk en komt per 2019 beschikbaar;
  • De tijdelijke stimulering levert ervaring en kennis op die na de periode van drie jaar elders gebruikt kan worden.
Eigen aandeel
Naast de al genoemde voorwaarden, stelde het ministerie vast dat er wordt uitgegaan van voorzieningen conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Van de betrokken provincies en gemeenten wordt een langdurig bestuurlijk commitment gevraagd, bij voorkeur blijkend uit een eigen aandeel in de kosten. Er worden geen nieuwe bibliotheekorganisaties opgericht, de dienstverlening moet worden geleverd door een bestaande regionale bibliotheekorganisatie.

De afspraken en voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat OCW begin maart heeft overlegd met de betrokken partijen: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), de stichting SPN, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De stichting SPN heeft aangegeven suggesties te kunnen en willen doen voor gemeenten/gebieden waar in het licht van deze motie ondersteuning kansrijk zou kunnen zijn. Dit kunnen gemeenten zijn die als witte vlek zijn gedefinieerd in de midterm review van de Wsob, maar dit is geen harde eis. Gemeenten waar grijze vlekken zijn en waar ondersteuning van de bibliotheekfunctie kansrijk is komen ook in aanmerking.

Verslag doen
Gemeenten/bibliotheken die in aanmerking willen komen wordt medewerking gevraagd bij het volgen van de uitvoering en verslag te doen aan het eind van de drie jaar. Zo levert deze tijdelijke stimulering volgens OCW ervaring en kennis op die na de periode van drie jaar elders gebruikt kan worden.
Contactpersoon voor de motie-Asscher bij het Ministerie van OCW is Marina Polderman (m.w.polderman@minocw.nl).
 
Zie ook dit bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie