HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Cubiss brengt korte documentaire over Community Library uit
22-03-2019
Documentairemaker Joep de Boer heeft onlangs in opdracht van Cubiss een korte documentaire gemaakt over de Community Library. De documentaire geeft aan de hand van gesprekken met verschillende mensen uit de bibliotheekwereld die bezig zijn met het concept ‘Community Library’ een beeld van de zoektocht van de bibliotheek naar haar veranderende rol. 
In de ruim 16 minuten durende documentaire, getiteld Community Library. Een zoektocht naar de nieuwe bibliotheek, komt onder andere David Lankes aan het woord, wiens ideeën ten grondslag hebben gelegen aan de door Cubiss geïnitieerde post-hbo opleiding Community Librarian. Daarnaast geven verschillende community librarians hun kijk op nieuwe vormen van bibliotheekwerk. Zo vertelt Jantien Borsboom over de ideeën achter de Tilburgse Kennismakerij, geeft Katrijn de Kort, community librarian bij Bibliotheek Midden-Brabant uitleg over het door haar opgezette project Eendagscollega’s en gaat Meike Boertjes, community librarian bij NOBB, in op de projecten Kennismakers en Dementheek.
 
De documentaire is bedoeld voor bibliotheekbestuurders. ‘Het helpt hen om het verhaal van bibliotheek in transitie te vertellen. Zowel intern, aan hun eigen medewerkers. Maar ook extern, aan partners in het maatschappelijk veld en de lokale politiek,’ aldus Cubiss, dat er aan toevoegt: ‘De documentaire geeft geen eenduidige antwoorden. Het is vooral een middel om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kun je de nieuwe koers van de bibliotheek lokaal laten landen?’

Frederik Theuwis, projectleider Innovatie bij Cubiss, voegt desgevraagd toe dat de documentaire voortkomt uit een opdracht van de provincie Brabant om een visiedocument te ontwikkelen. ‘Het idee is om een beeld te geven van de veranderende rol van de bibliotheek. We willen dat doen op een toegankelijke manier en de vrees bestond dat het in de vorm van een of ander document minder goed over zou komen en dus hebben we gekozen voor de documentaire als vorm. Joep de Boer kwam in beeld omdat hij als professionele documentairemaker onder andere ook dingen gemaakt heeft voor het Filosofie Magazine en daarmee bewezen heeft dat hij een abstract idee op een toegankelijke manier in beeld kan vertalen. Met de documentaire willen we bibliotheekmedewerkers een tool in handen geven waarmee ze richting stakeholders - bestuurders, samenwerkingspartners en dergelijke -, maar ook binnen de eigen organisatie, duidelijk kunnen maken welke weg van vernieuwing en transitie de bibliotheek nu bewandelt.  Waarbij niet gezegd wil zijn dat dit de enige weg is of dat hij een beeld geeft van dé bibliotheek, maar wel dat de documentaire schetst wat een bibliotheek ook zou kúnnen zijn. Zoals uit de titel al blijkt wil hij vooral uitdrukken dat het om een zoektocht gaat.
In aansluiting op de documentaire organiseren we verschillende meet-ups, onder andere op 10 april voor directeuren van de Brabantse bibliotheken en op 13 april in Haarlem, waar hij in het kader van een uitwisseling met Europese zustersteden getoond zal worden aan bestuurders. Daarnaast kijken we ook naar mogelijkheden om de documentaire te vertonen op congressen en dergelijke. De documentaire willen we in principe beschikbaar stellen voor de gehele branche.'

Overigens start op 10 mei een nieuwe editie van de door Cubiss verzorgde post-hbo opleiding Community Librarian. Deze derde editie zal, net als de vorige, openstaan voor bibliotheekprofessionals van alle leeftijden. De eerste editie, die in het najaar van 2017 van start ging, richtte zich nog uitsluitend op bibliotheekmedewerkers tot 35 jaar. Uiterste aanmelddatum is 31 maart 2019.

De documentaire Community Library. Een zoektocht naar de nieuwe bibliotheek is onder andere te vinden op Vimeo.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie