HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Inschrijving subsidie behoud bibliotheken kleine kernen geopend
29-03-2019
Tot 13 april kunnen gemeenten en bibliotheken die belangstelling hebben om een stimuleringssubsidie te ontvangen vanuit het OCW-plan voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten zich aanmelden bij de Provinciale Ondersteuningsorganisaties (POI’s), zo meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) stelde vorig jaar voor de periode 2019-2021 jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar om uitvoering te geven aan de zogeheten motie-Asscher, waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten, vanuit de ambitie 'iedereen heeft toegang tot de bibliotheek'. Het gaat om de fysieke aanwezigheid van bibliotheken op plaatsen waar het netwerk te dun geworden is. 
 
Inmiddels is de inschrijving voor deze subsidieregeling geopend.
De VNG noemt zes voorwaarden voor het verstrekken van de tijdelijke stimuleringssubsidie:
  • Een meerjarig gemeentelijk plan voor het opzetten van een bibliotheeklocatie, tenminste voor de lopende raadsperiode
  • De bijdrage wordt alleen verstrekt als daadwerkelijk een bibliotheekvestiging tot stand komt of sluiting heroverwogen wordt. Dit hoeft geen op zichzelf staande vestiging te zijn. Een vestiging kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie
  • Er wordt uitgegaan van voorzieningen conform Wsob
  • Van de provincie en gemeente wordt een bestuurlijk commitment gevraagd, bij voorkeur blijkend uit een eigen aandeel in de kosten
  • De regeling kan aansluiten bij het bestaande BZK-beleid ten aanzien van krimpregio's/ anticipeerregio’s
  • Er worden geen nieuwe bibliotheekorganisaties opgericht. De dienstverlening wordt geleverd door een bestaande regionale bibliotheekorganisatie
Het ministerie van OCW heeft POI’s gevraagd om een inventarisatie te maken van gemeenten/gebieden waar ondersteuning kansrijk zou kunnen zijn. Op basis van de inventarisatie van de POI’s zal een onafhankelijke verkenner in gesprek gaan met de gemeenten en bibliotheekorganisaties die mogelijk voor een bijdrage in aanmerking komen. Twee weken gelden werd bekend dat Ton Brandenbarg, oud-directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, de rol van verkenner zal uitvoeren.

De afspraken en voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat OCW begin maart heeft overlegd met de betrokken partijen: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), de stichting SPN, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De stichting SPN had daarbij aangegeven suggesties te kunnen en willen doen voor gemeenten/gebieden waar in het licht van deze motie ondersteuning kansrijk zou kunnen zijn. Dit kunnen gemeenten zijn die als witte vlek zijn gedefinieerd in de midterm review van de Wsob, maar dit is geen harde eis. Gemeenten waar grijze vlekken zijn en waar ondersteuning van de bibliotheekfunctie kansrijk is komen ook in aanmerking.
 
Na de inventarisatie kunnen gemeenten/bibliotheken die interesse hebben een plan indienen bij OCW. Daarna zal een selectie gemaakt worden, aldus de VNG. het is de bedoeling om voor de zomer van 2019 te komen tot een selectie van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Belangstellende gemeenten/bibliotheken kunnen zich aanmelden bij de beleidssecretaris van de samenwerkende POI’s Henk Pilon: H.Pilon@biblionetgroningen.nl, zo meldt de VNG.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie