HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor bibliotheken Amerongen en Maarn
09-04-2019
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt in het kader van een pakket bezuinigingen voor om onder andere ook de bibliotheekvestigingen in Amerongen en Maarn te sluiten. De gemeente wil in het totaal jaarlijks 5,6 miljoen euro bezuinigen. Sluiting van de bibliotheken in Maarn en Amerongen moet een besparing van ruim een ton opleveren. 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug (circa 50.000 inwoners) heeft op dit moment bibliotheken in Amerongen, Maarn, Doorn, Driebergen en Leersum, die beheerd worden door Bibliotheek Z-O-U-T. 
De gemeente heeft al langer te kampen met aanzienlijke schulden, maar raakte nog dieper in de financiële problemen omdat er tegenvallers in het sociaal domein zijn gekomen en omdat de bijdrage van de Rijksoverheid tegenvalt, zo meldt RTV Utrecht. Het college stelt daarom ‘scherpe keuzes’ te moeten maken. ‘Wij willen een duurzaam financieel gezonde gemeente zijn, met een betaalbaar Sociaal Domein. Hiervoor moet een aantal scherpe keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat er € 5,6 miljoen (exploitatie) bezuinigd moet worden en dat de schuld omlaag moet,’ aldus het college.
 
Uit het ombuigingsvoorstel (pdf) van het college blijkt dat sluiting van de bibliotheekvestigingen in Amerongen en Maarn vanaf 2023 jaarlijks bijna 110.000 euro op zou moeten leveren (oplopend van ruim 37.000 euro in 2021 en 2022). Tijdens de raadsvergadering van 8 april, waar de bezuinigingsvoorstellen aan de orde kwamen, hield verantwoordelijk wethouder Waaldijk volgens Nieuwsblad De Kaap wel de mogelijkheid open dat er in Amerongen en Maarn iets van de huidige bibliotheekfunctie behouden kan worden. ‘Wanneer een school of een andere maatschappelijke organisatie ruimte beschikbaar kan stellen, zou daar met behulp van vrijwilligers een boekenuitleen gevestigd kunnen worden. Waaldijk wil de komende tijd samen met de bibliotheken bekijken, of op die manier het beoogde bedrag op de huisvestingskosten bezuinigd kan worden, zonder dat de bibliotheek compleet uit Amerongen en Maarn verdwijnt. “Maar om het scherp te stellen: als dat niet lukt, gaan de bibliotheken dicht", aldus de wethouder,’ zo wordt gesteld in De Kaap.

Andere bezuinigingsmaatregelen die door het college verder nog worden voorgesteld zijn onder andere de verkoop van de ambtswoning van de burgemeester, sluiting van consultatiebureaus, minder geld voor wegonderhoud en onderwijshuisvesting, verlaging van subsidies voor dorpsbudgetten en verhoging van de hondenbelasting en de toeristenbelasting.

In een persbericht, dat door Bibliotheek Z-O-U-T ook op haar website is geplaatst, geeft de gemeente aan dat er nog een consultatieprocedure komt waarbij inwoners in de periode tussen 13 april en 9 mei op vier verschillende manieren betrokken zullen worden bij het besluitvoormingsproces: 1) Via een online enquête (13-28 april); 2) Tijdens een online dialoog op 17 april; 3) De hele consultatieperiode zijn er ontmoetingen; 4) Op 9 mei volgt een brede bijeenkomst met inwoners, gemeenteraad, college en medewerkers.

Op 11 april wordt er in de gemeenteraad verder gesproken over de bezuinigingsvoorstellen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie