HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Resolutie over uitbreiding werking Nederlandstalige bibliotheken Brussel aangenomen
29-04-2019
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft unaniem een resolutie aangenomen over een ambitieus en uitgebreider beleid voor de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel. In het nieuwe beleid moet onder andere meer aandacht komen voor een open en participatief karakter van de bibliotheken en voor cocreatie met de samenleving. 
In de resolutie, waarin de uitgangspunten voor nieuw beleid voor de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel worden geformuleerd, worden enkele nieuwe accenten gelegd, onder andere dat de bibliotheken een open en participatief karakter krijgen waarin cocreatie met de samenleving wordt gestimuleerd. Samen met de burgers zal zo de dagelijkse werking worden ingevuld. ‘In de bibliotheek van de toekomst wordt digitalisering enorm belangrijk. Slimme technologische toepassingen dragen bij tot leessuggesties en tot het kritisch omgaan met de stroom aan informatie. De expertiserol voor de Nederlandse taal en het uitdragen van de taal blijft ook voorop staan binnen de werking van de bibliotheken,’ aldus het persbericht.
De resolutie wijst ook op het belang van de inbedding van de lokale bibliotheken in Brussel in verschillende lokale, regionale, nationale en internationale netwerken.

Hoofdindiener van de resolutie Paul Delva stelt tegenover Het Laatste Nieuws: ‘Met dit initiatief onderstreept de Raad van de VGC nogmaals het enorme maatschappelijke belang van de bibliotheken in Brussel. Ze zijn een sterke, verbindende factor in onze superdiverse stad. De bibliotheek van morgen zal andere functies vervullen dan vandaag. Onze resolutie vraagt dat het beleid hierop anticipeert, en proactief bakens verzet.’

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Vlaamse overheidsinstelling die bevoegd is voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Overigens zijn de Brusselse openbare bibliotheken gemeentelijke instellingen, waarvoor de VGC voornamelijk een ondersteunende taak heeft. Het netwerk van twintig Nederlandstalige openbare bibliotheken wordt op technisch en inhoudelijk vlak ondersteund door de dienst Ondersteuning Bibliotheken (OBiB), van de Vlaamse Gemeenschapscommisie. Het netwerk gebruikt een gemeenschappelijk bibliotheeksysteem en publiekscatalogus en bovendien ondersteunt OBiB ook inhoudelijk de bibliotheekwerking met allerlei publieksactiviteiten en educatieve projecten. Daarnaast is de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijk voor Muntpunt Brussel.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie