HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar in verweer tegen dreigende bezuiniging
01-05-2019
De Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar luidt in een open brief aan de gemeenteraad van Wassenaar de noodklok vanwege een dreigende bezuiniging van 100.000 euro. Door de bezuiniging komen de financiële positie en toekomst van de bibliotheek op het spel te staan, zo wordt gesteld in de open brief. 
De Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar stelt in de open brief (pdf) dat de subsidie al jaren structureel te laag is. Daarbovenop ontving het bestuur van de bibliotheek enige maanden geleden de aankondiging dat de subsidie per 2021 met nog eens 100.000 gekort zal gaan worden. De bibliotheek meldt de afgelopen jaren ‘op inventieve wijze’ bezuinigingen nog op te hebben kunnen vangen door een aantal maatregelen, zoals minder openstellingstijden, minder boekeninkoop, verhoging van tarieven en inzet van meer vrijwilligers, maar nu aan de limiet te zitten. De bibliotheek stelt dat landelijk gezien de gemiddelde bijdrage van de gemeentelijke overheden aan hun bibliotheek € 17,50 per inwoner is, terwijl de gemeente Wassenaar de subsidie in de afgelopen jaren heeft teruggebracht tot € 10,40 per inwoner, 41 % lager.

Met de open brief wil de bibliotheek aangeven ‘de situatie van sluipende en slopende bezuinigingen’ niet langer te accepteren.’We vinden dat we respectloos worden behandeld omdat de gemeente met de mond belijdt dat we prachtig werk doen, maar tegelijkertijd onvoldoende geld over heeft voor dat werk. Doel van deze open brief en van de verdere acties is de bibliotheek uit de underdogpositie te halen en ervoor te zorgen dat de raad bij het nemen van beslissingen voelt dat hij niet meer om ons en onze achterban van leden, bezoekers en vrijwilligers heen kan. De bibliotheek krijgt structureel te weinig subsidie om goed uitvoering te geven aan onze rol van huiskamer van Wassenaar en vangnet voor kwetsbare inwoners. Onze ambitie is: de bieb in Wassenaar open van 10 uur tot 20 uur! De formatie van medewerkers moet worden uitgebreid, zodat we armslag krijgen om onze ambities waar te maken,’ aldus de bibliotheek
 
Overigens geeft de bibliotheek in de open brief ook aan recent mondeling het signaal te hebben gekregen dat de bezuiniging van de baan zou zijn. ‘Een mededeling is geen besluit. Voor de toekomst van de bibliotheek Wassenaar is duidelijkheid nodig,’ zo stelt de bibliotheek echter.

De gemeente Wassenaar (ca 26.000 inwoners) verstrekt de bibliotheek op dit moment nog een jaarlijkse subsidie van 600.000 euro, waarvan de helft wordt besteed aan huisvestingskosten.

Mariska Koning, directeur van Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, stelt op 29 april tegenover Wassenaarders.nl bij wijze van toelichting dat met de huidige subsidie slechts 5,4 fte aan personeelskosten betaald kan worden. ‘De rest van de werkzaamheden wordt gedaan door de vele vrijwilligers, die in de bibliotheek actief zijn. Veel te weinig professionals om dit alles aan te sturen. Er wordt steeds meer, ook door de gemeente zelf, een beroep gedaan op de bibliotheek. Denk alleen maar aan inburgeringslessen voor asielzoekers. Het bestuur en de directie van de bibliotheek heeft zich het hoofd gebroken of er nog meer bezuinigd zou kunnen worden binnen de organisatie zelf.
De conclusie is NEE. Er moet niet bezuinigd worden; er moet juist een uitbreiding van de openingstijden komen om de Wassenaarse bevolking goed te kunnen blijven bedienen. Dus moet er stevig stelling genomen worden tegen deze voorgenomen bezuiniging en moeten de ambities duidelijk zijn.’

De open brief is door GroenLinks geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei.

Overigens kampt de bibliotheek ook in de gemeente Voorschoten met financiële problemen, omdat de subsidie ook daar al jaren terugloopt. Directeur Mariska Koning trok in januari onder andere in het Leidsch Dagblad al aan de bel vanwege de begrotingstekorten in Wassenaar en Voorschoten (respectievelijk 32.000 en 52.000 euro). In februari gaf Koning tegenover Unity.nu aan dat de bibliotheek in Voorschoten binnenkort mogelijk minder vaak open kan zijn omdat ze de begroting niet meer rond kan krijgen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie