HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kamervragen over dreigende sluiting bibliotheken als gevolg van stijgende zorgkosten gemeenten
02-05-2019
Lodewijk Asscher heeft op 25 april 2019 schriftelijk vragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd. Dit mede naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag waarin wordt gesteld dat voor dertig bibliotheken sluiting dreigt omdat gemeenten geld nodig hebben om de toegenomen kosten voor jeugd- en ouderenzorg te dekken. 
Lodewijk Asscher legt in zijn brief (pdf) de volgende vragen voor aan verantwoordelijk minister Van Engelshoven:
  • Bent u het ermee eens dat een bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is voor gemeenten die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, het culturele aanbod van gemeenten, het tegengaan van laaggeletterdheid en sociale samenhang? Bent u het ermee eens dat het daarom belangrijk is dat iedere inwoner van Nederlander toegang moet hebben tot een bibliotheek in de omgeving?
  • Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat zo’n 30 bibliotheken met sluiting worden bedreigd als gevolg van stijgende zorgkosten?
  • Herinnert u zich de motie-Asscher c.s. over behoud bibliotheken kleine kernen die vorig jaar Kamerbreed is aangenomen? Hoe staat het met de voortgang van de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie? Hoeveel gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie?
  • Is de stimuleringssubsidie onder gemeenten voldoende bekend? Zo nee, bent u bereid om deze stimuleringssubsidie actief onder de aandacht te brengen van gemeenten?
  • Bent u bereid versneld maatregelen te nemen die de sluiting van deze bibliotheken kan worden voorkomen?
EenVandaag zond op 23 april een bijna vijf minuten durende reportage (vanaf ca minuut 16) uit waarin aan de hand van de situatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar sluiting dreigt voor bibliotheekvestigingen in Amerongen en Maarn, wordt geschetst hoe in veel gemeenten de bibliotheek het slachtoffer dreigt te worden van oplopende gemeentelijke kosten voor de jeugd- en ouderenzorg. Verantwoordelijk wethouder Hans Waaldijk stelt in de reportage dat de gemeente zich in toenemende mate geconfronteerd ziet met stijgende zorgkosten en dat het geld daarvoor ergens vandaan moet komen. Waaldijk pleit voor een grotere bijdrage uit het gemeentefonds. ‘De bibliotheek is voor ons eigenlijk bijna een basisvoorziening, alleen is zij niet wettelijk verplicht en de bekostiging van de jeugd- en ouderenzorg is wel wettelijk verplicht en die moeten we dus overeind houden. Voor een gemeente als de onze, waar sprake is van vergrijzing en een volumestijging jeugdzorg is het dan heel ingewikkeld om alle gewenste voorzieningen nog overeind te houden,’ aldus Waaldijk.
Volgens EenVandaag zijn er ongeveer dertig gemeenten waar bibliotheken het slachtoffer dreigen te worden van vergelijkbare keuzes. Leon Meijer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en tevens wethouder jeugd & onderwijs in Ede stelt in de reportage dat dezelfde problematiek speelt in zijn gemeente, waar negen miljoen meer aan jeugdzorg wordt uitgegeven dan er vanuit het rijk ontvangen wordt. Elke gemeente is op zoek naar mogelijkheden om het financiële gat te dichten en er wordt dan onder andere bezuinigd op bibliotheken en onderwijsachterstandenbeleid, waardoor jongeren langs een andere weg getroffen worden en er eigenlijk een soort vicieuze cirkel ontstaat, aldus Meijer. Het VNG vraagt het kabinet daarom om de gemeenten tegemoet te komen door meer financiën beschikbaar te stellen voor de toegenomen zorgkosten, zodat bezuinigingen op andere voorzieningen, zoals bibliotheken, niet nodig zijn.

Ook Radio 1 besteedde overigens aandacht aan de dreigende sluiting van bibliotheken als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, zoals in Utrechtse Heuvelrug.
Zie verder onder andere ook dit Volkskrant-artikel, waarin gesteld wordt dat voor meer dan tweederde van de gemeenten vooral de kosten voor jeugdzorg een probleem vormen, en deze reportage van de Volkskrant waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de situatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het is nog onduidelijk wanneer de minister antwoord zal geven op de vragen van Asscher.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie