HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeenten dreigen te stoppen met jeugdzorg vanwege te hoge kosten
08-05-2019
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat vandaag in een open brief weten dat de gestegen kosten voor de jeugdzorg en de psychische zorg zozeer drukken op gemeentelijke begrotingen dat veel gemeenten erdoor in de problemen komen, waardoor zij serieus overwegen deze gedecentraliseerde taken weer bij het rijk terug te leggen. De financiële problemen die gemeenten ondervinden vanwege deze gestegen kosten stelt ze mogelijk ook voor de keuze om bibliotheken te sluiten. 
De VNG stelt in haar open brief (pdf), die vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle regionale dagbladen, onder andere dat na de overname van verschillende taken binnen het sociale domein in 2015 (de zogeheten decentralisatie) is gebleken dat deze taken moeten worden uitgevoerd met een kleiner budget dan voorheen, terwijl anderzijds de kosten van de lokale jeugdzorg en de psychische zorg juist gestegen zijn doordat de gemeenten meer jongeren bereiken dan vooraf was voorspeld. Dat leidt in toenemende mate tot financiële tekorten bij gemeenten, die zich daardoor gedwongen voelen te snijden in andere gemeentelijke taken, waaronder de bibliotheekvoorziening.

‘De problemen in het sociaal domein worden door gemeenten in het gehele land gevoeld. Het gaat ook niet alleen om grote of alleen om kleine gemeenten. De forse tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders en ambtenaren tot onbegrip, frustratie en zelfs woede geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsvraagstukken te nemen.
Van gemeenten kan niet worden verwacht dat zij noodzakelijke extra kosten zelf opvangen. Gemeentebegrotingen moeten, in tegenstelling tot de Rijksbegroting, nu eenmaal sluitend zijn. Als er geen compensatie komt moeten gemeenten bezuinigen. Dat heeft ongewenste gevolgen. Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.
(...)
Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten,’ aldus de VNG in de open brief.

De VNG roept het kabinet op om mensen die extra hulp nodig hebben, niet in de kou te laten staan en gemeenten voldoende tegemoet te komen bij het oplossen van de tekorten.
Overigens had verantwoordelijk minister Hugo de Jonge had al 'financiële maatregelen' aangekondigd en kort na de VNG-brief maakte het kabinet bekend eenmalig 350 miljoen en daarna 190 miljoen per jaar extra te zullen uittrekken voor de jeugdzorg. Volgens veel gemeenten is dat echter niet genoeg. Zo spreekt de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim  in Het Parool van een 'dramatisch bod' en stelt wetthouder Leon Meijer van Ede (tevens woordvoerder van de VNG) tegenover Omroep Gelderland dat het Rijk met veel meer geld voor de jeugdzorg over de brug moet komen. Volgens Meijer is er op jaarbasis 490 miljoen euro nodig.

Binnenlands Bestuur komt op basis van een eigen (beperkte) inventarisatie en een extrapolatie daarvan overigens op een tekort van ruim 1,2 miljard euro op de jeugdzorgkosten, landelijk gezien, en verwijst naar een analyse van de jaarrekeningen in opdracht van Divosa waaruit zou blijken dat gemeenten over 2017 605 miljoen euro meer aan jeugdhulp hebben uitgegeven dan begroot.

De financiële problematiek rond de gemeentelijke kosten voor de jeugdzorg en de mogelijke dreiging daarvan voor bibliotheken die te maken krijgen met bezuinigingen om de tekorten op te vangen, heeft de laatste weken in de media veel aandacht gekregen. Zo is er onder andere aandacht aan besteed door EenVandaag, Radio 1, de Volkskrant en de NOS
De VNG maakte ook dit filmpje over de kwestie.

Op 25 april heeft Lodewijk Asscher, mede naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag, schriftelijk vragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd als gevolg van de gestegen gemeentelijke kosten in het sociaal domein. In de EenVandaag-uitzending van 23 april werd aan de hand van de situatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar sluiting dreigt voor bibliotheekvestigingen in Amerongen en Maarn, geschetst hoe in veel gemeenten de bibliotheek het slachtoffer dreigt te worden van de oplopende gemeentelijke kosten voor de jeugdzorg. Voor dertig bibliotheken zou sluiting dreigen omdat gemeenten geld nodig hebben om de toegenomen kosten voor de jeugdzorg te dekken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie