HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Brunssum ziet toekomst in fusie met Bibliotheek Kerkrade
10-05-2019
Volgens het Brunssumse college is het voor de Bibliotheek Brunssum het beste om te fuseren met de Bibliotheek Kerkrade om haar toekomst veilig te kunnen stellen. Het subsidieniveau voor de bibliotheek is na jaren van bezuinigingen niet meer toereikend om nog een volwaardige zelfstandige bibliotheek open te houden. 
De Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum luidde een jaar geleden de noodklok omdat er met het huidige subsidiebedrag geen bibliotheek meer gerund zou kunnen worden die de gemeente verwacht. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het gegeven van een traditionele  ‘uitleenbibliotheek’, maar de gemeente legt een breder takenpakket op. De bibliotheek is vanwege de beperkte financiën de laatste jaren niet of onvoldoende in staat geweest om mee te gaan met de doorontwikkeling die veel andere bibliotheken in het land hebben doorgemaakt.
Met ingang van 2019 stond voor de bibliotheek een nieuwe bezuiniging gepland van jaarlijks 40.000 euro. De hoogte van de subsidie was de laatste jaren al teruggebracht van 565.000 euro in 2011 naar 388.000 euro in 2018. Vanaf 2019 zou het subsidiebedrag, met de nieuwe bezuiniging, nog 348.000 euro bedragen. In november 2018 besloot de raad om weliswaar in Brunssum (circa 28.000 inwoners) een volwaardige bibliotheek te willen behouden, maar hiervoor vooralsnog niet de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Wel besloot de raad de beoogde bezuiniging van 40.000 euro vanaf 2019 terug te draaien.
Bibliotheek Brunssum heeft ook al enige tijd geen directeur meer. ‘Het (vrijwillige) stichtingsbestuur kan deze taken niet langer voor haar rekening nemen. Dit is onverantwoord en in de praktijk ook onmogelijk,’ aldus het college in het raadsvoorstel (pdf).
 
De Limburger schrijft over de situatie van de bibliotheek: ‘Na 6 jaar bezuinigen heeft de bibliotheek géén directeur meer, géén ICT’er, géén verzuimverzekering en inmiddels ook geen spaargeld meer. Daardoor is in 2018 de bibliotheek niet meer gecertificeerd als volwaardige bibliotheekvoorziening.’ Brunssum bezuinigde onder meer op verzekeringen voor personeel en op ICT. Daardoor is de uitleen niet geautomatiseerd, zoals bij veel andere bibliotheken. De krant sprak in september vorig jaar over het gevaar dat de bibliotheek ‘om zou kunnen vallen’.

Interim-directeur Jos Richter en het bestuur van de bibliotheek hebben de gemeente daarom, onder de titel ‘ De Bibliotheek Brunssum anno 2020’ (pdf), zes toekomstscenario’s voorgelegd, waaronder het voortzetten van de huidige ‘uitleenbibliotheek’, het compleet stoppen met de bibliotheek of het voortzetten van een zelfstandige volwaardige toekomstbestendige bibliotheek (waarvoor dan een hogere structurele subsidie van 514.500 euro en eenmalige investingen à 181.600 euro nodig zouden zijn). Het college van Brunssum heeft echter een voorkeur voor scenario 5, fusie met Bibliotheek Kerkrade, zo blijkt uit de besluitenlijst van de collegevergadering van 16 april (pdf). Dit scenario heeft volgens het reddingsplan van de bibliotheek als voordeel dat er een volwaardige bibliotheek uitgebouwd kan worden, terwijl de lasten voor directievoering, verzuimverzekering, en ICT-beheer gedeeld kunnen worden. Bovendien betekent een grotere basisbibliotheek meer kwaliteit van het bibliotheekwerk - kennis wordt gebundeld en kennisdeling wordt meer bevorderd - en een vermindering van de kwetsbaarheid van front- en backoffice: taken en competenties kunnen verdeeld worden over verschillende werknemers. (De Brunssumse bibliotheek kent op dit moment een personeelsformatie van 4,4 fte).

Het college stelt de raad in zijn raadsvoorstel voor te kiezen voor scenario 5 en daaraan met ingang van 2020 een subsidie te verbinden van jaarlijks structureel 484.000 euro (meerkosten ten opzichte van de huidige begroting 89.000 euro).

De fusie moet volgens de gemeente leiden tot een revitalisering van de bibliotheek, met een stevige verankering in de samenleving. Alle burgers, van jong tot oud, moeten er terecht kunnen voor informatie, ontmoeting, debat, kennis, educatie, cultuur, innovatie en literatuur. De huidige samenwerking met partners wordt behouden en wordt uitgebouwd met nieuwe partners zoals het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, Muziekschool, basisscholen en Romboutscollege (Compass).

Omdat beide besturen van de bibliotheken positief staan tegenover een fusie, heeft het college de verwachting dat de fusie ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. UItgangspunt is dat de fusie per 2020 zijn beslag moet kunnen krijgen. In overleg met de beoogde Kerkraadse fusiepartner moeten randvoorwaarden opgesteld worden waaronder de samenwerking tot stand gaat komen. De bibliotheek blijft gevestigd in het Radboudcollege, dat onlangs door de gemeente is overgenomen.

Het voorstel zal worden besproken in de raadsvergadering van 21 mei.

Bibliotheek Brunssum maakt deel uit van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg bibliotheken, waartoe verder ook de bibliotheken Landgraaf-Onderbanken, Nuth, Kerkrade e.o en Schunck Heerlen behoren. Deze bibliotheken hebben wel een samenwerkingsconvenant gesloten, maar veel verder dan een uniform tariefstelsel en het delen van elkaars collecties gaat de samenwerking op dit moment nog niet. Het Brunssumse college ziet als mogelijke ‘stip aan de horizon’ een fusie van deze vijf bibliotheken tot één organisatie, maar voorziet dat dit vanwege de complexiteit nog wel jaren kan duren. De fusie van Bibliotheek Brunssum en Bibliotheek Kerkrade zou hierin een eerste stap kunnen zijn. De afgelopen jaren is door de gemeentebesturen van Heerlen, Nuth, Landgraaf en Kerkrade overigens juist geïnvesteerd in het bibliotheekwerk. Dit heeft geresulteerd in nieuwe huisvesting, uitbreiding van het activiteitenprogramma en een breed aanbod naar met name basisscholen. Brunssum is hier dus behoorlijk bij achtergebleven.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie