HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Amsterdam reserveert geld voor OBA Next op Zuidas
17-05-2019
Het college van B en W van Amsterdam reserveert in de op 15 mei gepresenteerde voorjaarsnota voor 2020 bijna 41 miljoen euro voor een aantal culturele projecten, waaronder de realisering van OBA Next, een nieuwe vestiging van de OBA op de Zuidas, die zich moet gaan richten op innovatie, mediawijsheid en digitale inclusiviteit. 
In de Voorjaarsnota 2019 (pdf) geeft het Amsterdamse college aan de komende jaren te willen investeren in culturele voorzieningen. Er zal de komende jaren flink geïnvesteerd gaan worden, te beginnen met 41 miljoen euro in 2020, met name in een nieuw gebouw voor theater de Meervaart, de verbouwing van het Amsterdam Museum en in OBA Next, een nieuwe openbare bibliotheek die wordt gebouwd op de Zuidas en zich richt op innovatie, mediawijsheid en digitale inclusiviteit. De gemeente stelt in de voorjaarsnota dat het investeringsplafond voor het programma Kunst, cultuur en erfgoed een stuk hoger is dan wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd, mede vanwege de voorgenomen investeringen in grote projecten als een nieuw gebouw voor de Meervaart in Nieuw-West de renovatie van het Amsterdam Museum en de bouw van de bibliotheekvestiging op de Zuidas. Het gaat de komende jaren dan om 40,9 miljoen euro in 2020, 47,4 miljoen euro in 2021 en 80,5 miljoen euro in 2022. Onduidelijk is welk deel van dit bedrag bestemd is voor de realisering van OBA Next. Voor de exploitatielasten van OBA Next wordt vanaf 2025 maximaal 4 miljoen euro structureel per jaar beschikbaar gesteld. 

OBA Next wordt door de OBA zelf in haar beleidsvisie 2019-2022 (pdf) omschreven als ‘een nieuw internationaal kenniscentrum voor informatiewijsheid’. De bibliotheek gaat hiervoor onder meer samenwerken met de Vrije Universiteit en THNK School of Creative Leadership.
De nieuwe bibliotheek zal samen met de wetenschappelijke bibliotheek van de VU op één locatie komen en 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend zijn. ‘De nieuwe locatie op de Zuidas zal, net als OBA Oosterdok, een grootstedelijke voorziening worden en daarmee ook de Metropoolregio Amsterdam bedienen,’ aldus de OBA in haar beleidsvisie.
De OBA stelt in de beleidsvisie mee te willen bewegen met de snelle veranderingen van deze tijd en het als haar uitdaging te zien om te kijken naar de toekomstige behoeften aan informatievoorziening en een leven lang leren. Met het nieuwe innovatieprogramma OBA Next wil de bibliotheek hierbij aansluiten. In OBA Next staan begrippen als ‘een leven lang leren’, ‘participatie en publiek eigenaarschap’ en ‘verbinding’ centraal. Ontmoetingen tussen verschillende groepen en tussen ontwikkelingen in de stad moeten daaraan bijdragen. ‘OBA NEXT gaat dwars door de verschillende domeinen van de stad heen en draagt eraan bij dat economische vooruitgang ook sociaalmaatschappelijke vooruitgang blijft betekenen,’ aldus de OBA-beleidsvisie. Dit OBA Next-innovatieprogramma moet dus mede gestalte krijgen middels het nieuwe ‘internationale kenniscentrum voor informatiewijsheid’ dat op de Zuidas moet gaan verrijzen.
De gemeente spreekt in de voorjaarsnota over ‘een bibliotheek van de toekomst die ruimte biedt voor experiment en ontwikkeling en zich richt op de grote groep Amsterdammers voor wie dit allemaal nog niet vanzelf spreekt’.

De Amsterdamse gemeenteraad besloot in februari 2018 om de mogelijkheid van een nieuwe bibliotheek op de Zuidas te onderzoeken. Destijds werd over de nieuwe OBA-vestiging gesteld dat zij als culturele trekker op de Zuidas moet gaan bijdragen aan ‘ontmoeting, reuring, levendigheid en aantrekkelijkheid voor alle bewoners en bezoekers'. Als voorwaarde werd gesteld dat de nieuwe vestiging op de Zuidas niet zal leiden tot sluiting van enige andere OBA-vestiging of tot afname van de dienstverlening bij andere vestigingen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe bibliotheek in 2025 haar deuren opent.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie