HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor twee bibliotheekvestigingen Renkum
24-05-2019
Het college van Renkum wil 160.000 euro bezuinigen door twee van de drie vestigingen van Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente te sluiten. Op 26 juni 2019 vergadert de gemeenteraad over het voorstel. 
De gemeente Renkum (circa 31.000 inwoners in zes kernen) kent op dit moment drie bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Veluwezoom (die ook nog de bibliotheekvoorziening in de gemeente Rheden verzorgt): een jeugdbibliotheek met een afhaalpunt te Doorwerth (circa 5000 inwoners) en twee volwaardige vestigingen in respectievelijk Oosterbeek (circa 11.000 inwoners) en Renkum (circa 9000 inwoners). Het Renkumse college geeft in de onlangs opgestelde Perspectiefnota 2019-2023 (pdf) aan twee van deze drie vestigingen in 2021 te willen sluiten. Het college noemt als andere maatregelen in de Perspectiefnota, naast ‘het terugbrengen van de basisvoorziening Bibliotheek tot één hoofdvestiging’, verder nog het ‘behouden van producten voor inwoners van 0 t/m 17 jaar, door meer bijdrage van het onderwijs’ en het ‘behouden het Taalhuis door aanpassing van de gemeentelijke opdracht aan alle partners, waardoor de bij de gemeente beschikbare middelen efficiënter worden ingezet; ook in relatie tot de middelen die gemeenten vanaf 2021 gaan ontvangen vanuit de wet Inburgering’. Met deze maatregelen wil het college 160.000 euro besparen op het bibliotheekwerk. In 2018 bedroeg de gemeentelijke subsidie aan de bibliotheek 831.392 euro. Het is de bedoeling dat de korting stapsgewijs wordt opgebouwd, van respectievelijk 80.000 euro in 2021, 120.000 euro in 2022 naar 160.000 euro met ingang van 2023. Het gaat dus om een bezuiniging van ruim twintig procent. 

Verantwoordelijk wethouder Marinka Mulder stelt dat het aan de bibliotheek zelf is om te bepalen welke locaties dicht gaan of dat ze een deel van de bezuinigingsopgave wil opvangen door bijvoorbeeld verhoging van de abonnementsgelden.
Astrid Kleijn, manager van Bibliotheek Veluwezoom, stelt in een reactie tegenover de Gelderlander dat het te bezuinigen bedrag van 160.000 euro zo groot is dat het maar de vraag is of het met de sluiting van twee vestigingen kan worden opgebracht. Mogelijk zijn er nog meer maatregelen nodig. Kleijn merkt verder op dat de verschillende kernen in de gemeente ver uit elkaar liggen, waardoor sluiting van vestigingen de bibliotheekvoorziening voor veel inwoners minder toegankelijk maakt.
 
Renkum wil in het totaal jaarlijks bijna vijf miljoen euro bezuinigen en heeft daarom alle gemeentelijke activiteiten en bijdragen tegen het licht gehouden, wat geresulteerd heeft in de geactualiseerde Perspectiefnota, waarin onder andere de bezuinigingen op de bibliotheek zijn opgenomen. De gemeente stelt dat er met dit proces focus is aangebracht ‘met als uitgangspunt een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te zijn en blijven voor inwoners’. Achterliggend idee is daarbij dat voorzieningen gehandhaafd blijven op gemeenteniveau en niet langer in meerdere dorpen.
De bezuiniging wordt mede ingegeven door het feit dat Renkum, net als veel andere gemeenten, te maken heeft met hogere kosten voor de jeugdzorg. Onder andere bibliotheken lijken daar in een aantal gemeenten het slachtoffer van te worden. Renkum schaarde zich onlangs ook onder de gemeenten die de noodklok luidden omdat de gestegen zorgkosten zozeer drukken op de gemeentelijke begroting dat ze erdoor in de problemen komen en die daarom vroegen om een hogere rijksbijdrage.

Op 26 juni 2019 vergadert de Renkumse gemeenteraad over de Perspectiefnota met de bezuinigingsvoorstellen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie