HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ook voor bibliotheken Brummen en Eerbeek dreigen bezuinigingen
06-06-2019
Bibliotheken zien zich de laatste maanden in toenemende mate geconfronteerd met bezuinigingen van gemeenten die kampen met grote tekorten, vaak als gevolg van sterk gestegen kosten voor de jeugdzorg. Na onder andere Zoetermeer, Renkum en Utrechtse Heuvelrug maakt nu ook Bibliotheek Brummen/Voorst melding van bezuinigingen die het voortbestaan van een van de twee bibliotheekvestigingen in de gemeente Brummen op het spel zetten, in Brummen en Eerbeek 
De gemeente Brummen (ruim 20.000 inwoners) telt momenteel twee bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Brummen/Voorst, die daarnaast ook nog in de gemeente Voorst de bibliotheekvoorziening verzorgt. Het voortbestaan van een van deze vestigingen, in de kernen Brummen en Eerbeek, komt nu op het spel te staan omdat het Brummense college in de perspectiefnota heeft aangegeven de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek met ingang van 2021 met 100.000 euro te willen verlagen, een bezuiniging van bijna 30 procent. Om sluiting van welke vestiging het zou kunnen gaan is nog onduidelijk. 
 
In een bericht op haar website meldt Bibliotheek Brummen/Voorst: ‘De gemeente Brummen staat er financieel niet goed voor en moet bezuinigen. Als Bibliotheek zijn we hiervan op de hoogte. De afgelopen weken is door Mirjam Wijers, het Bestuur en het Regieteam veel tijd gestoken om alle politieke partijen te ontvangen. Tijdens deze uitwisseling is volop aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van de Bibliotheek voor de gemeente Brummen.’ Vooralsnog houdt het college echter vast aan het voornemen te bezuinigen. In de Perspectiefnota 2020-2023 (pdf) bevestigt de gemeente Brummen in een lastige financiële situatie te zitten en geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Uit de perspectiefnota wordt  duidelijk dat de lastige financiële situatie onder andere te maken heeft met het feit dat ‘eind 2019 de reserve sociaal domein is uitgeput’. ‘We voorzien dat de risico’s in het sociaal domein de komende jaren nog stijgen als gevolg van de stijgende zorgvraag binnen de jeugdzorg en WMO-zorg (...),’ aldus het college. Het is de bedoeling dat de Perspectiefnota definitief vastgesteld wordt tijdens de raadsvergaderingen van 25 en 27 juni.

Bibliotheek Brummen/Voorst stelt dat uit een in april 2019 door de gemeente georganiseerd inwonerspanel is gebleken dat 70 procent van de bevolking zich tegen bezuinigingen op de bibliotheek uitgesproken heeft (16 procent gaf aan voor te zijn) en is intussen gestart met een protestactie. De bibliotheek roept inwoners van de gemeente op om op 13 juni aanwezig te zijn tijdens een speciaal forum over de Perspectiefnota waar iedereen voor een laatste keer zijn mening kan geven, om zo de bibliotheek te steunen. Ook is de bibliotheek op 3 juni een petitie gestart, die op het moment van schrijven reeds door ruim 900 mensen was ondertekend.

De afgelopen maanden kregen bibliotheken in verschillende gemeenten te maken met vergelijkbare ingrijpende bezuinigingen, onder andere in Utrechtse Heuvelrug (waar het gaat om de vestigingen in Maarn en Amerongen), Renkum, Wassenaar en Zoetermeer. Inmiddels lopen ook in enkele van deze gemeenten protestacties, onder andere in Renkum, waar een actiegroep in een ingezonden brief stelt: ‘Wij lezers, leners, bezoekers van onze bieb in Renkum, willen dat de bieb open blijft. Onze bieb is nodig! Het is een sociaal ontmoetingspunt in het dorp, voor kinderen, volwassenen en senioren. We doen er kennis op, we lenen er onze boeken en dvd’s, er wordt voorgelezen, we horen verhalen, komen naar lezingen, doen cursussen, gebruiken internet, mogen werken in de bieb met computers en printers. (...) De Renkumse bibliotheek is klein sinds de bezuinigingen van vijf jaar geleden. Maar de bieb is heel actief, goed toegankelijk, je wordt er vriendelijk ontvangen. Er is een luisterend oor, en je krijgt advies over wat je vraagt of wilt (...) Een op de drie inwoners van Renkum is lid. Onze bibliotheek is belangrijk, sluiting is onaanvaardbaar.’ De actiegroep is op 29 mei ook een online petitie gestart, die inmiddels ruim 1200 keer is getekend. Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een actiegroep ontstaan die zich keert tegen de mogelijke sluiting van de bibliotheekvestigingen in Maarn en Amerongen. Ook deze actiegroep, Red de Bieb (pdf), is een online petitie gestart, die circa 1000 keer is ondertekend.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie