HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Dronten trekt extra geld uit voor bibliotheek ter compensatie teruglopend ledental
07-06-2019
Het college van de gemeente Dronten stelt in de nieuwe Kadernota voor jaarlijks 22.000 euro extra subsidie te reserveren voor de bibliotheek. De extra subsidie wordt verstrekt omdat door het teruglopen van inkomsten (minder betalende leden) de begroting van FlevoMeer Bibliotheek onder druk komt te staan, terwijl de bibliotheek steeds meer functies krijgt die een deugdelijke financiering behoeven. 
In de onlangs gepresenteerde Kadernota 2020 (pdf) geeft het college van Dronten aan te willen werken ‘vanuit nieuwe verbindingen mét een financieel sluitende meerjarenbegroting’. In de Kadernota wordt onder andere voorgesteld het budget voor bibliotheekwerk in de gemeente structureel met 22.000 euro te verhogen. De extra subsidie moet gezien worden als een compensatie voor de dalende inkomsten uit lidmaatschappen, terwijl de gemeente erkent dat de financiering op peil dient te blijven omdat de bibliotheek in toenemende mate dienstverlening uitvoert die raakt aan het sociale domein. Het college stelt daarover bij wijze van toelichting: ‘Bij de subsidieaanvraag 2019 is door FlevoMeer Bibliotheek verzocht om een structurele verhoging van de subsidie, los van de gebruikelijke indexering van de subsidie. FlevoMeer vraagt om deze extra subsidie omdat door het teruglopen van inkomsten (minder betalende leden) de begroting van FlevoMeer onder druk komt te staan. Het gevolg hiervan is dat er vacatureruimte niet meer wordt ingevuld. Hierdoor kan FlevoMeer minder doen aan het ontwikkelen van de dienstverlening, minder deelnemen in netwerken en minder programmeren op thema's als gezondheid, armoede, eenzaamheid, mediawijsheid en digitale vaardigheden. De laatstgenoemde thema's zijn belangrijk in het licht van de doelen van de themaplannen in het sociaal domein.’  
 
De bibliotheekvoorziening in de gemeente Dronten (circa 40.000 inwoners) wordt verzorgd door Flevomeer Bibliotheek, die verder ook nog verantwoordelijk is voor het bibliotheekwerk in de gemeenten Lelystad, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde. De gemeente Dronten telt drie vestigingen, in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Dronten verstrekt jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro subsidie aan de bibliotheek.

Tegelijk met de presentatie van de Kadernota maakte Dronten overigens bekend de jaarrekening 2018 te sluiten met een positief resultaat van ongeveer 9,5 miljoen euro, voor een belangrijk deel veroorzaakt door het positieve resultaat van het grondbedrijf. De Kadernota 2020 en de Jaarrekening 2018 worden beide behandeld in de raadsvergadering van 4 juli.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie